Dự báo thời tiết

Hôm nay,28/01/2015

Nhiệt độ: 20 - 23oC

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23, vùng núi có nơi 16 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Quảng Cáo
Truy cập

Đang xem: 116

Số lượt truy cập: 5.920.763

Phòng Tài nguyên - Môi trường
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng: 04-03-2014

 

1. Địa chỉ, số điện thoại, fax:
- Địa chỉ: Số 22 - 24 đường Nguyễn Du, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: (033) 3 887.058
- Fax: (033) 3 887.058
 
2. Chức năng, nhiệm vụ:
2.1. Chức năng:
Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo.
2.2. Nhiệm vụ:
- Trình UBND Thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND Thành phố ban hành.
- Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.
- Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
- Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phân cấp của UBND cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND cấp huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.
- Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.
- Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.
- Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND Thành phố.
- Giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.
- Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Thành phố.
- Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Tổ chức thực hiện các dịch công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu, giúp UBND Thành phố về công tác định giá đất:
+ Tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện bảng giá đất trên địa bàn cấp huyện;
+ Phối hợp với tổ chức làm công tác định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất; xây dựng, cập nhật thông tin giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn cấp huyện;
+ Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan chuyên môn có liên quan về thực hiện bảng giá đất trên địa bàn Thành phố.
+ Báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện bảng giá đất trên địa bàn cấp huyện.
 
3. Danh sách lãnh đạo đơn vị: 

 

Đ/c: Nguyễn Văn Chiều
Trưởng phòng
 
- Trình độ VH: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp
- Điện thoại: 0903.224.878
 

Đ/c: Trần Toàn Thắng
Phó Trưởng phòng
 
- Trình độ VH: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
- Điện thoại: 0904.182.076
 
 
Đ/c: Nguyễn Huy Khương
Phó Trưởng phòng - GĐ Văn phòng ĐKQSD đất
 
- Trình độ VH: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
- Điện thoại: 0913.261.198
 
Đ/c: Bùi Tiến Vân
Phó Trưởng phòng
 
- Trình độ VH: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp
- Điện thoại: 0904.446.303

 

Các thông tin mới hơn

(Hiện tại không có tin nào mới hơn cùng chuyên mục với tin đang xem.!)

Các thông tin cũ hơn

(Hiện tại không có tin nào cũ hơn cùng chuyên mục với tin đang xem.!)

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
ban do hanh chinh
Thư viện ảnh

Xem tất cả

Quảng Cáo