Banner tin

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của bác Hồ, sau 5 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “dân vận khéo” Thành phố Móng Cái đã đạt được nhiều thành tựu. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao; Quốc phòng – an ninh ổn định; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân được củng cố; hệ thống chính trị của địa phương ngày càng vững mạnh.

Trên lĩnh vực kinh tế, các đoàn thể  tích cực vận động đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) "Dân vận khéo" gắn với thi đua làm kinh tế giỏi thông qua nhiều mô hình sáng tạo. Xuất hiện nhiều tấm giương điển hình qua thực hiện PTTĐ dân vận khéo như mô hình nuôi tôm của Công ty TNHH Chính Hữu tại xã Vạn Ninh, mô hình nuôi lợn rừng Anh Nguyễn Văn Cảnh xã Bắc Sơn những mô hình này từng bước hỗ trợ nhân dân định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, các CLB “giúp nhau thoát nghèo"; "hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi"; "thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi" ... tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực.

Bằng các hoạt động dân vận, nhiều hộ dân xã Hải Tiến đã hiện đất, ngày công làm đường

Thực hiện phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" Trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, mô hình thi đua dân vận khéo cũng được nhân dân TP Móng Cái hưởng ứng tích cực, nhờ đó 09/09 xã trên địa bàn đã vận động nguồn lực trong nhân dân cứng hóa được 66km đường giao thông với tổng kinh phí đầu tư 103 triệu đồng. Vận động nhân dân ủng hộ kinh phí, ngày công xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các nhà văn hoá; công trình thuỷ lợi và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng số vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng; MTTQ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ tiếp tục triển khai có hiệu quả việc vận động các hội viên đóng góp trên 800 triệu đồng thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo.

Ở lĩnh vực quốc phòng an ninh, lực lượng vũ trang đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thực hiện tốt công tác dân vận; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia với nhiều cách làm hiệu quả mà tiêu biểu như các điển hình: "Khéo vận động đồng bào Công giáo tham gia tự quản đường biên, cột mốc và xây dựng giáo xứ" của Đồn Biên phòng Trà Cổ, Mô hình vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, quản lý, GD người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư của Công An thành phố… các mô hình đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Song song với đó, Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… từ đó góp phần củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố. Nhờ vậy, kinh tế phát triển đúng hướng, nhiệm kỳ 2010- 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,4%/ năm; tổng thu ngân sách tăng bình quân 4,5%/năm; GDP bình quân đầu người đến nay đạt 3.107 USD/người; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất công nghiệp có bước phát triển đột phá. Văn hóa xã hội được quan tâm phát triển hài hòa gắn với phát triển kinh tế; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; Quốc phòng an ninh đảm bảo, công tác đối ngoại được tăng cường góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các cá nhâ, tập thể được khen thưởng trong hội nghị tổng kết thực hiện dân vận trong tình hình mới

Theo ông Đặng Quang Hanh, trưởng ban dân vận TP Móng Cái, công tác dân vận trên địa bàn thành phố tuy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật song còn không ít khó khăn thách thức. Sức lan toả rộng khắp của phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn hạn chế, chưa thu hút tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia. Một số điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, song hiệu quả hoạt động chưa cao, hầu hết các điển hình mang tính nhỏ lẻ, chưa được đánh giá, tổng kết để rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình.  Bên cạnh đó, ông Hanh cũng cho rằng thủ tục khen thưởng các điển hình "Dân vận khéo" còn rườm rà gây khó khăn khi thực hiện.

Rút kinh nghiệm từ những gì đã đạt được, trong thời gian tới Ban dân vận TP Móng Cái tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng các mô hình, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đổi mới hình thức, phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Qua đó tiến tới đưa nội dung, kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một tiêu chí để xét thi đua hàng năm./

Tin cùng chuyên mục

Tổng hình phạt 25 năm tù giam cho nhóm thanh niên tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tổng hình phạt 25 năm tù giam cho nhóm thanh niên tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Móng Cái

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Móng Cái


Vietcombank trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách tại TP Móng Cái

Vietcombank trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách tại TP Móng CáiTP Móng Cái biểu dương 298 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn

TP Móng Cái biểu dương 298 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn


Móng Cái chi trả lương hưu sớm so với lịch cố định hàng tháng

Móng Cái chi trả lương hưu sớm so với lịch cố định hàng tháng


TP Móng Cái: Xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2 bằng test nhanh

TP Móng Cái: Xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2 bằng test nhanh


Lãnh đạo Thành phố Móng Cái kiểm tra, chỉ đạo phương án ứng phó bão số 2

Lãnh đạo Thành phố Móng Cái kiểm tra, chỉ đạo phương án ứng phó bão số 2


Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19


TP Móng Cái: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

TP Móng Cái: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Phòng y tế TP Móng Cái: Tích cực chủ động trong công tác phòng chống Covid trong tình hình mới

Phòng y tế TP Móng Cái: Tích cực chủ động trong công tác phòng chống Covid trong tình hình mới


Hội nghị biểu dương, khen thưởng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 – 2020.

Hội nghị biểu dương, khen thưởng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 – 2020.


Một phụ nữ phát hiện, tố giác 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Một phụ nữ phát hiện, tố giác 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép


Bắt giữ 29 người Việt nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới thuộc TP Móng Cái

Bắt giữ 29 người Việt nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới thuộc TP Móng Cái


Ngày hội Thanh niên với biển, đảo quê hương năm 2020

Ngày hội Thanh niên với biển, đảo quê hương năm 2020