Banner tin

Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh

Uỷ ban bầu cử vừa ban hành Nghị quyết số 18/NQ-UBBC (ngày 25/2) về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Nghị quyết có  66 đại biểu đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và được bầu tại 21 đơn vị bầu cử.

Cụ thể danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 (07 phường) gồm Hồng Gai, Bạch Đằng, Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Khánh. Số đại biểu được bầu 4.

Đơn vị bầu cử số 2 (06 phường) Hồng Hải, Hồng Hà, Hà Tu, Hà Trung, Hà Lầm, Hà Phong. Số đại biểu được bầu 4.

Đơn vị bầu cử số 3 (05 phường) Hà Khẩu, Giếng Đáy, Bãi Cháy, Hùng Thắng, Tuần Châu. Số đại biểu được bầu 3.

Đơn vị bầu cử số 4 (15 xã, phường) phường Đại Yên, Việt Hưng, Hoành Bồ và các xã Kỳ Thượng, Đồng Sơn, Tân Dân, Đồng Lâm, Hòa Bình, Vũ Oai, Dân Chù, Quảng La, Bằng Cả, Thống Nhất, Sơn Dương, Lê Lợi. Số đại biểu được bầu 3

Đơn vị bầu cử số 5 ( 08 xã, phường) các phường Ka Long, Trần Phú, Ninh Dương, Hòa Lạc và các xã Bắc Sơn, Hải Sơn, Hãi Đông, Hải Tiến. Số đại biểu được bầu 2.

Đơn bị bầu cử số 6 (09 xã, phường) các phường Hải Yên, Hải Hòa, Bình Ngọc, Trà cổ và xã Hải Xuân, Quảng Nghĩa, Vạn Ninh, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung. Số đại biểu được bầu 3.

Đơn vị bầu cử số 7 (8 phường) Quanh Hanh, Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cẩm Tây. Số đại biểu được bầu 5.

Đơn vị bầu cử số 8 (08 xã, phường) các phường Mông Dương, Cửa ông, Cẩm Sơn, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh và các xã Dương Huy, Cộng Hoà, Cẩm Hải. Số đại biểu được bầu 4.

Đơn vị bầu cử số 9 (06 phường) Vàng Danh, Bắc Sơn, Nam Khê, Trưng Vương, Yên Thanh, Phương Nam. Số đại biểu được bầu 3.

Đơn vị bầu cử số 10 (04 xã, phường) các phường Thanh Sơn, Quang Trung, Phương Đông và xã Thượng Yên Công. Số đại biểu được bầu 3.

Đơn vị bầu cử số 11 (14 xã, phường) các phường Đông Triều, Đức Chính, Hưng Đạo, Tràng An, Kim Sơn, Xuân Sơn và xã Nguyễn Huệ, Bình Dương, An Sinh, Tràng Lương, Bình Khê, Việt Dân, Tân Việt, Thuỷ An. Số đại biểu được bầu 4.

Đơn vị bầu cử số số 12 (07 xã, phường) các phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Thọ, Hồng Phong và xã Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông, Yên Đức. Số đại biểu được bầu 4.

Đơn vị bầu cử số 13 (11 xã, phường) các phường Quảng Yên, Nam Hoà, Yên Giang, Phong Hải, Yên Hải, Phong Cốc và xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong, Hiệp Hoà, Cẩm La. Số đại biểu được bầu  4.

Đơn vị bầu cử số 14 (08 xã, phường) các phường Đông Mai, Minh Thành, Cộng Hoà, Tân An, Hà An và xã Sông Khoai, Tiền An, Hoàng Tân. Số đại biểu được bầu 3.

Đơn vị bầu cử số 15 gồm Thị trấn Quảng Hà và các xã Quảng Đức, Quảng Sơn, Quảng Thành, Quảng Thịnh, Quảng Minh, Quảng Chính, Quảng Long, Đường Hoa, Quảng Phong, Cái Chiên. Số đại biểu được bầu 3.

Đơn bị bầu cử số 16 Thị trấn Tiên Yên và các xã Hà Lâu, Đại Dực, Phong Dụ, Điền Xá, Đông Ngũ, Yên Than, Đông Hải, Hải Lạng, Tiên Lãng, Đồng Rui. Số đại biểu được bầu 3.

Đơn bị bầu cử số 17 Thị trấn Cái Rồng và các xã Đài Xuyên, Bình Dân, Vạn Yên, Minh Châu, Đoàn Kết, Hạ Long, Đông Xá, Bản Sen, Thắng Lợi, Quan Lạn, Ngọc Vừng. Số đại biểu được bầu 3.

Đơn vị bầu cử số 18 Thị trấn Đầm Hà và các xã Quảng Lâm, Quảng An, Tân Bình, Dực Yên, Quảng Tân, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình. Số đại biểu được bầu 2.

Đơn vị bầu cử số 19 Thị trấn Bình Liêu và các xã Hoành Mô, Đồng Tâm, Đồng Văn, Vô Ngại, Lục Hồn, Húc Động. Số đại biểu được bầu 2.

Đơn vị bầu cử số 20 Thị trấn Ba Chẽ và các xã Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh, Nam Sơn, Lương Mông, Đồn Đạc, Minh cầm. Số đại biểu được bầu 2.

Đơn vị bầu cử số 21 Thị trấn Cô Tô và các xã Đồng Tiến, Thanh Lân. Số đại biểu được bầu 2.

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử

Đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử


Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội số 3 họp phiên thứ nhất

Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội số 3 họp phiên thứ nhất


Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 3

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 3


Sáng nay (24/3), khai mạc Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khoá XIII

Sáng nay (24/3), khai mạc Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khoá XIII


Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp


Quảng Ninh được tặng Huân chương Lao Động hạng Ba vì những thành tích trong công tác CCHC

Quảng Ninh được tặng Huân chương Lao Động hạng Ba vì những thành tích trong công tác CCHC


Sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2


Bàn giao 316 hồ sơ người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh

Bàn giao 316 hồ sơ người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh


Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026


Từ 11/3, Quảng Ninh mở lại các hoạt động du lịch, cơ sở kinh doanh có điều kiện...

Từ 11/3, Quảng Ninh mở lại các hoạt động du lịch, cơ sở kinh doanh có điều kiện...


Thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026


Quảng Ninh: Hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài về làm việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Quảng Ninh: Hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài về làm việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch


Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ TếtLãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tham gia ăn Tết cùng thợ mỏ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tham gia ăn Tết cùng thợ mỏ