Banner công dân

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   

Tin cùng chuyên mục

TP Móng Cái: Tham gia dự thi giải thưởng Thành phố thông minh

TP Móng Cái: Tham gia dự thi giải thưởng Thành phố thông minh


Móng Cái: Thành phố thông minh

Móng Cái: Thành phố thông minh


TP Móng Cái: Sẵn sàng kết nối với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ

TP Móng Cái: Sẵn sàng kết nối với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ


Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia


Tập huấn công tác cải cách hành chính

Tập huấn công tác cải cách hành chính