Chào mừng kỷ niệm 10 thành lập TP. Móng Cái

THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

BQL bến và phương tiện trên sông biên giới

Địa chỉ: 22 Đường Hữu Nghị - Phường Trần Phú - Thành phố Móng Cái. Điện thoại: 0333.777.783; - Emai: bqlben@gmail.com; Fax: 0333.777.782

 

1. Vị trí, chức năng

- Ban quản lý bến và phương tiện trên sông biên giới là cơ quan trực thuộc UBND thành phố có trụ sở, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định.

- Là đơn vị sự nghiệp có thu; Chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố Móng Cái, chịu sự hướng dẫn và thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành có liên quan.

- Đơn vị được thành lập xuất phát từ đặc thù riêng của thành phố Móng Cái là việc hàng ngàn phương tiện thủy hoạt động vận tải hàng hóa XNK trên sông biên giới Việt Trung cần được quản lý tốt để đảm bảo ANTT, VSMT và hỗ trợ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi.

Đồng thời qua việc quản lý số tàu, thuyền này huy động được một khoản ngân sách cho nhà nước thông qua việc thu phí, thu thuế hoạt động vận tải hàng hóa trên sông Ka Long, sông Bắc Luân.

2.  Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ động phối hợp với bộ đội biên phòng và các cơ quan liên quan, quản lý các bến thủy nội địa; Phối hợp quản lý, kiểm tra, điều hành các phương tiện thủy khi vào làm thủ tục xuất nhập cảnh tại trạm Ka Long bảo đảm ANTT. Công tác kiểm tra bao gồm: Đăng ký, đăng kiểm, trọng tải phương tiện, thiết bị an toàn, lao động, phòng chống cháy nổ, VSMT.

- Phổ biến tuyên truyền pháp luật và các quy định của Nhà nước về an toàn giao thông đường thủy nội địa, việc đăng ký, đăng kiểm và công tác quản lý phương tiện, bến bãi hoạt động vận chuyển bốc xếp hàng hóa trên sông biên giới đối với các tổ chức cá nhân có phương tiện hoạt động trong phạm vi đơn vị quản lý.

- Phối hợp cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về người và phương tiện lưu thông khu vực bến và tuyến sông do Ban quản lý; Phối hợp giải quyết các vấn đề ách tắc luồng lạch, đảm bảo phương tiện lưu thông thuận tiện; Phối hợp thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố sảy ra trên sông.

- Tổ chức lực lượng thu phí sử dụng bến, bãi, mặt nước đối với phương tiện thủy theo quy định của pháp luật; quản lý thu phí VSMT đối với phương tiện hoạt động trên sông biên giới; Thực hiện thu các khoản thuế đối với các cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa trên sông biên giới khi được cơ quan thuế ký hợp đồng ủy nhiệm thu.

- Tổ chức quản lý thu gom giác thải đảm bảo VSMT trên sông biên giới.

- Được UBND Thành phố ủy quyền cấp phép hoạt động cho các phương tiện có tải trọng dưới 20 tấn hoạt động trên sông biên giới thuộc thành phố Móng Cái sau khi có ý kiến kiểm tra của các cơ quan liên quan.

 - Tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt bến neo đậu phương tiện; Thông tin, hướng dẫn cho các phương tiện nơi neo đậu để tránh bão lũ, tăng cường các giải pháp quản lý bến, bãi, phương tiện thủy hoạt động trên sông biên giới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do Chủ tịch UBND thành phố giao thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách.

Tại Quyết định sô 919/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND Thành phố Móng Cái về việc giao thêm nhiệm vụ thu phí hàng hóa chuyển khẩu chuyển tải, hàng qua kho ngoại quan tại cửa khẩu Vạn Gia kể từ 1/5/2012;Và quyết định số 1023 ngày 24/4/2012 của UBND thành phố Móng Cái “V.v bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của BQL bến và phương tiện trên sông biên giới Thành phố Móng Cái” vào Điều 2 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn: “ … tổ chức lực lượng thu phí sử dụng bến, bãi, mặt mước đối với hàng hóa TNTX, chuyển khẩu, hàng quá cảnh, hàng kho ngoại quan qua cửa khẩu cảng Vạn Gia”.

3.  Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo và danh sách CBCCVCNLĐ

- Bộ máy BQL bến và phương tiện trên sông biên giới: Ban lãnh đạo cơ quan và 03 Đội.

+ Ban lãnh đạo gồm: 01 Trưởng ban

+ 03 đội với 09 nhân viên gồm: đội Văn phòng, Đội thu phí Vạn Gia, Đội thu phí cửa khẩu Ka Long.

 

Đ/c: Đỗ Văn Hùng

- Chức vụ:          Trưởng ban

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0916.574.362