Baner KBNN Móng Cái

Đại hội Chi bộ Kho bạc Nhà Nước Móng Cái lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 17/03, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Móng Cái tổ chức Đại hội Chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Quang Hanh, UVBTV, Thủ trưởng cơ quan Thanh tra – Kiểm tra Thành phố dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh đại hội

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Móng Cái là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách nhà nước, Chi bộ KBNN hiện có 13 đảng viên . Nhiệm kỳ 2015-2020, tuy gặp nhiều khó khăn, song Chi bộ KBNN Móng Cái đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo công tác thu, chi ngân sách nhà nước; công tác thu, chi tiền mặt và quản lý đảm bảo an toàn kho quỹ; công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ; công tác cải cách thủ tục hành chính… Số thu ngân sách nhà nước trong ngày được báo cáo ngay cho các đơn vị liên quan cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương để kịp thời điều hành nhiệm vụ. Năm 2015 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.360 tỷ đồng, đến năm 2019 tổng thu ngân sách nhà nước là 2.733 tỷ đồng. Trong 5 năm, qua công tác kiểm soát chi đã từ chối thanh toán và yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết 86 món với số tiền 40.957 triệu đồng; từ chối thanh toán 58 món với số tiền 35.660 triệu đồng; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc và trình KBNC Quảng Ninh ra quyết định xử phạt 35 đơn vị vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc.Thông qua công tác kiểm soát chi của Kho bạc đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước hiện nay. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. Với những thành tích đó, những năm qua, Chi bộ KBNN Móng Cái liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kho bạc Nhà nước Móng cái liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được nhận cờ thi đua của Bộ Tài Chính, Bằng khen của Bộ, UBND Tỉnh Quảng Ninh.

Đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ KBNN Móng Cái xác định một số nhiệm vụ cụ thể như: 100% đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt việc “ Học tập và làm theo thư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chi bộ kết nạp từ 2 đảng viên mới; đảm bảo tuyết đối an toàn tiền, tài sản giao cho Kho bạc quản lý; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tiếp tục mở rộng mạng lưới thu ngân sách nhà nước qua việc ủy nhiệm thu để thu nhanh, đủ, kịp thời điều tiết cho các cấp ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nộp thuế; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định, thanh toán kịp thời các khoản chi ngân sách nhà nước; tiếp tục cái cách hành chính, quy trình theo chỉ đạo của ngành, duy trì và thực hiện kiểm soát thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến đối với 100% các đơn vị thu ngân sách nhà nước; phấn đấu hàng năm 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hàng năm đều đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; các tổ chức đoàn thể luôn giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Đặng Quang Hanh, UVBTV, Thủ trưởng cơ quan Thanh tra – Kiểm tra thành phố phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Đặng Quang Hanh, UVBTV, Thủ trưởng cơ quan Thanh tra – Kiểm tra thành phố ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ KBNN Móng Cái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ tới, với sự lãnh đạo của Ban Chi ủy mới, tập thể cán bộ công nhân viên KBNN Móng Cái sẽ đoàn kết, phát huy năng lực, sáng tạo, chủ động để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, nghị quyết, tham luận của các đại biểu trong chi bộ; đồng thời nghe tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu và ra mắt BCH Khóa mới

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, khách quan, Đại hội đã bầu cấp ủy gồm 03 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư chi bộ. Đồng chí Lê Văn Mã – Giám đốc Kho bạc Nhà nước Móng Cái được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Ái Thu – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Móng Cái được bầu làm Phó Bí thư chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025./.