Banner đại hội đảng

Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái lần thứ X

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự.

Nhiệm kỳ 2015-2020,  Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của ngành Kiểm sát và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chi bộ lãnh đạo xây dựng chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh, đủ khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật và điều lệ của mỗi đoàn thể; Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, quần chúng; Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu quả. Làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng quy chế làm việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, của từng vị trí công tác và mối quan hệ trong thực hiện nhiệm vụ. Bám sát và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự lãnh đạo của Thành uỷ, luôn tuân thủ nghiêm theo Điều lệ Đảng, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Chi uỷ đề ra.

Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu và chúc mừng Đại hội

Đồng chí Đặng Đình Vang, Bí thư Chi bộ  trình bày báo cáo chính trị 

Đại hội Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư 

Biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ X

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ VKSND TP Móng Cái quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực : Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, không để quá hạn luật định. Tỷ lệ giải quyết trong tin báo đạt 92%, điều tra đạt 85%, truy tố đạt 96%, xét xử đạt 85% trở lên; Hạn tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung có lỗi của kiểm sát viên dưới 1%; Đảm bảo truy tố đều đúng tội danh, được Tòa án xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, không có trường hợp nào Tòa tuyên không phạm tội, đình chỉ điều tra do không phạm tội, tuyên không phạm tội. Đẩy mạnh công tác xác định án điểm trên 20 vụ án/năm, để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm. Công tác thi hành án hình sự đảm bảo chính xác, kịp thời. 100% số bản án có hiệu lực pháp luật, được đưa ra thi hành đúng pháp luật. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó ít nhất 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Công đoàn, Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững danh hiệu vững mạnh.

Đại hội đã bầu ban chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Đình Vang, Bí thư Chi bộ khóa IX tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ khóa X.

Tin cùng chuyên mục

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII


Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng


Toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp


Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ


Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XV

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XVHướng dẫn Chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Hướng dẫn Chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025