Banner tin

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII

Sáng 4-4, Hội Nông dân tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013-2018).

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII

Tham dự Đại hội có các đồng chí Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại đại hội, đồng chí Vi Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả của Ban Chấp hành khóa VII; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013-2018)

Báo cáo nêu rõ: thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 5 năm qua diện mạo nông thôn Quảng Ninh được đổi mới toàn diện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp. Đến nay 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; 100% y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 100% thôn bản có nhà văn hóa; 48% xã có đường liên thôn được nhựa bê tông; 100% xã có nối mạng Internet tại trụ sở; hệ thống thuỷ lợi được đầu tư kiên cố hoá thực hiện chủ động tưới tiêu cho 74% diện tích gieo trồng; hơn 90% số hộ nông dân được dùng nước hợp vệ sinh, 96% hộ được dùng điện sinh hoạt theo giá nhà nước; số hộ nghèo giảm còn 3,69% (theo tiêu chí mới). Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt gần 13 triệu đồng/năm. Đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt; ý thức chính trị, trình độ dân trí được nâng cao.

Để xây dựng Hội Nông dân Quảng Ninh vững mạnh, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ là tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân; vận động, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội; tổ chức phát triển bền vững 3 phong trào thi đua trọng tâm của Hội. Đồng thời, vận động nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Quang Mịch, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương và ghi nhận những thành tích của cán bộ, hội viên, nông dân các cấp Hội tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và khẳng định: Tổ chức Hội Nông dân có vai trò hết sức quan trọng trong việc tập hợp hội viên; hướng dẫn, tổ chức triển khai cho hội viên và nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa bàn nông thôn.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động để Hội phát huy hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; đa dạng các hình thức tập hợp nông dân vào Hội, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; thường xuyên chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phấn đấu có một đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, trình độ, có tâm huyết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cần chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống của nông dân; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X; tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của Hội mà trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Đẩy mạnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp nhằm tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá; chú trọng công tác đào tạo dạy nghề theo nhu cầu của xã hội và hỗ trợ giải quyết việc làm cho nông dân nhằm cung cấp nhân lực có tay nghề vững vàng đáp ứng nhu cầu lao động trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại địa bàn nông thôn; vận động nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh” góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Ngoài ra, các cấp Hội thực hiện tốt chức năng đại diện cho giai cấp nông dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội đặc biệt các chương trình hoạt động cần hướng mạnh về cơ sở, góp phần xây dựng Hội Nông dân tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đánh giá cao và ghi nhận những thành tích Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ qua còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên nông dân chưa sâu rộng; việc nắm bắt tư tưởng, bức xúc trong nông dân, nông thôn có lúc, có nơi chưa chủ động và cụ thể; hoạt động các cấp Hội và phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương và các vùng miền trên địa bàn tỉnh… Để khắc phục tình trạng trên, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Nghị quyết 26 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ; các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu trong Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng Nông thôn mới đã đề ra; đồng thời, nắm vững chủ trương chỉ đạo của tỉnh trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh trong đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt phương châm “người dân làm, nhà nước hỗ trợ”; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp nhất là cấp cơ sở, chi hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước, của tỉnh, địa phương về xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tập trung ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng và phát triển thương hiệu để làm gia tăng giá trị của sản phẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tích cực tham gia Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cán bộ, tham mưu cho cấp ủy trong công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ Hội./.

http://quangninh.gov.vn

 

Tin cùng chuyên mục

Hòa Lạc phát động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai

Hòa Lạc phát động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai


Hội LHPN Phường Hòa Lạc Toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội LHPN Phường Hòa Lạc Toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam


Gặp mặt lãnh đạo nữ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Gặp mặt lãnh đạo nữ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam


Tàu bè đã về nơi tránh trú an toàn

Tàu bè đã về nơi tránh trú an toàn


Ngoại khóa “Chúng em với ATGT”

Ngoại khóa “Chúng em với ATGT”


Thành phố Móng Cái kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam

Thành phố Móng Cái kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam


Móng Cái đồng hành cùng doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19

Móng Cái đồng hành cùng doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19


Móng Cái sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ mùa, triển khai nhiệm vụ vụ đông năm 2020

Móng Cái sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ mùa, triển khai nhiệm vụ vụ đông năm 2020


Công tác Dân vận ở Móng Cái- Thành công từ bài học trọng dân, trách nhiệm

Công tác Dân vận ở Móng Cái- Thành công từ bài học trọng dân, trách nhiệm


Khảo sát phát triển mô hình du lịch cộng đồng xã Hải Sơn

Khảo sát phát triển mô hình du lịch cộng đồng xã Hải Sơn


Móng Cái khai giảng lớp đào tạo tiếng Trung Quốc cho cộng đồng

Móng Cái khai giảng lớp đào tạo tiếng Trung Quốc cho cộng đồng


Giao lưu nghệ thuât chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Giao lưu nghệ thuât chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV


Hội nghị báo cáo viên Quý III, năm 2020

Hội nghị báo cáo viên Quý III, năm 2020


Thanh niên Móng Cái với chương trình an sinh xã hội

Thanh niên Móng Cái với chương trình an sinh xã hội


Công an Thành phố Móng Cái khởi công xây dựng nhà tình nghĩa

Công an Thành phố Móng Cái khởi công xây dựng nhà tình nghĩa