Banner đại hội đảng

Đại hội Đảng bộ Phường Trà Cổ khóa XXV thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày diễn ra, (16- 17/3/2020) Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường Trà Cổ khóa XXV đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội Đảng bộ Phường Trà Cổ khóa XXV đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) với những kết quả toàn diện, vững chắc trên các lĩnh vực CT-KT-VHXH-QPAN và đối ngoại.

Ngày làm việc thứ 2, Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố 

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV, Đại hội XXV đã đúc rút những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, tập trung thực hiện tốt mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và duy trì hoạt động ngoại giao nhân dân. Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và cơ chế chính sách khu du lịch Quốc gia Trà Cổ nhằm thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hệ thống dịch vụ hoàn thiện, phấn đấu xây dựng Trà Cổ trở thành khu du lịch, dịch vụ trọng điểm của Thành phố”. Đại hội cũng thảo luận, tập trung trí tuệ, thống nhất các chỉ tiêu cụ thể, đó là: Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Dịch vụ, du lịch: 60%; Nông nghiệp, ngư nghiệp: 40%. Doanh thu từ du lịch, dịch vụ đóng góp trên 75% tổng thu ngân sách phường. Thu ngân sách nhà nước (phần phường thu) thực hiện hàng năm đạt và phấn đấu vượt 10% dự toán Thành phố giao.Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 85 triệu đồng/người/năm trở lên. Hoàn thành chỉ tiêu hằng năm về diện tích, năng suất, sản lượng các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp.4/4 khu giữ vững danh hiệu khu phố Văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 95%. Giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế và đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học. Hàng năm, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, Phường được công nhận Danh hiệu đạt chuẩn Văn minh đô thị.

Ban chấp hành khóa XXV ra mắt Đại hội 

Đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái  chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng ủy khóa XXV tặng quà chia tay

đồng chí ủy viên BCH khóa XXIV không tái cử 

Trong ngày làm việc thứ 2, Đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái dự và chúc mừng BCH Đảng bộ Phường khóa XXV, chúc mừng Đại hội điểm khối phường thành công tốt đẹp.

 

Tin cùng chuyên mục

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII


Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng


Toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp


Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ


Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XV

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XVHướng dẫn Chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Hướng dẫn Chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025