Banner tin

Đoàn công tác của Ban Tổ chức - Ban Dân vận – MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Trung ương làm việc tại TP Móng Cái

Ngày 7/8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương - Ban Dân vận Trung ương – MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Thành phố Móng Cái về kết quả thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ sau Đại hội XII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18,19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và kết quả triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện”.

 

Đoàn công tác của Ban Tổ chức - Ban Dân vận – MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Trung ương làm việc với TP Móng Cái

Tham dự buổi làm việc về phía Trung ương có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Ninh, dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía TP Móng Cái có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.

Báo cáo đoàn công tác Trung ương tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định: Triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ sau Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 18,19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương khóa XII, Đảng bộ thành phố Móng Cái có nhiều thuận lợi. Ngay từ năm 2015, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1874-QĐ/TU phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Đảng bộ thành phố Móng Cái". Căn cứ vào các nội dung của Đề án đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt, Thành ủy Móng Cái đã quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện rất nghiêm túc, quyết liệt, đến nay đã đạt được một số kết quả rõ nét, nổi bật.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 25, TP Móng Cái đã thực hiện tinh giản biên chế tổng số 264 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Thành phố và cán bộ, công chức xã, phường. Đồng thời Thành ủy đã triển khai xây dựng Đề án và thực hiện sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị của Đảng với chính quyền và các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Đảng bộ thành phố Móng Cái đã thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và phòng Nội vụ thành phố; UBKT Thành ủy và Thanh tra Thành phố, chuyển chức năng đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị về Ban Tuyên giáo Thành ủy;....

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đoàn công tác của Trung ương cũng đã đến thăm, gặp gỡ cán bộ công chức Trung tâm hành chính công và cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình cơ quan giúp việc dùng chung, hoạt động của Khối có nhiều đổi mới tích cực, huy động được sức mạnh tập thể, khắc phục được sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trước đây. Công tác tổ chức, thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chung, 15 nhóm nhiệm vụ chia được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả rõ nét; trong đó nổi bật là các nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác an sinh xã hội; công tác tham mưu tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ đề công tác năm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...Các nhiệm vụ được triển khai theo 4 nguyên tắc “rõ chỉ tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, rõ bộ phận và cán bộ phụ trách”; hoạt động của cơ quan Khối đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tránh chồng chéo trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, giúp đội ngũ gắn kết với nhau vì lợi ích chung của xã hội, của nhân dân, bớt đi vào các việc mang tính phong trào không có hiệu quả thiết thực. Cũng từ việc thực hiện mô hình cơ quan Khối giúp tiết kiệm được biên chế. Đến năm 2018, biên chế của cơ quan Khối được thành phố tạm giao là 21 biên chế, đã giảm 14 biên chế so năm 2015.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy báo cáo tại buổi làm việc

Qua trực tiếp khảo sát, lắng nghe ý kiến của đội ngũ cán bộ cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội TP Móng Cái, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đánh giá cao tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo của TP Móng Cái về kết quả thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ sau Đại hội XII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18,19 Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và kết quả triển khai thực hiện mô hình “cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện”. Qua thực tiễn ở TP Móng Cái sẽ là kinh nghiệm để các tỉnh, thành nghiên cứu, học tập.

Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm mô hình cơ quan giúp việc dùng chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của TP Móng Cái.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả nổi bật của TP Móng Cái trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tăng trưởng kinh tế. Điều này thể hiện rõ địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nỗ lực của TP Móng Cái.

Đánh giá cao và chia sẻ với những khó khăn của TP Móng Cái trong việc thực hiện thí điểm mô hình cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, đây là mô hình mới, chưa đồng bộ, còn có những vướng mắc cần tháo gỡ, quá trình thực hiện đòi hỏi sự quyết tâm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đồng chí đề nghị Thành phố từ thực tiễn công tác, tiếp tục nghiên cứu, vừa làm vừa bổ sung hoàn thiện mô hình cấp huyện, cấp xã để vận hành tốt hơn; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; tinh giản bộ máy biên chế; đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện dân chủ, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội; tiếp tục mạnh dạn đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình này để có thêm những cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện mô hình và được triển khai rộng hơn.

Ngoài ra, TP Móng Cái cần tiếp tục quyết liệt thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia; qua đó, phát huy sức mạnh của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Đồng thời, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; phát triển đi lên từ nội lực, con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương Móng Cái.

Tin cùng chuyên mục

Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn Cụm thi số 3

Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn Cụm thi số 3


Đối thoại vận động 3 hộ dân ở Hải Yên, Ninh Dương bàn giao mặt bằng  thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn Móng Cái

Đối thoại vận động 3 hộ dân ở Hải Yên, Ninh Dương bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn Móng Cái


Sôi nổi hoạt động trò chơi dân gian

Sôi nổi hoạt động trò chơi dân gian


Bế mạc Giải bóng đá thanh niên Công an TP Móng Cái lần thứ III năm 2019: Đội liên quân công an phường lên ngôi vô địch.

Bế mạc Giải bóng đá thanh niên Công an TP Móng Cái lần thứ III năm 2019: Đội liên quân công an phường lên ngôi vô địch.


Đại hội LHTN Việt Nam Phường Trần Phú khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội LHTN Việt Nam Phường Trần Phú khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024


Thành phố Móng Cái: Phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và ngày Quốc tế Hạnh Phúc năm 2019.

Thành phố Móng Cái: Phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và ngày Quốc tế Hạnh Phúc năm 2019.


Công ty Prudential trao tặng học bổng “Uơm mầm học vấn”

Công ty Prudential trao tặng học bổng “Uơm mầm học vấn”


Móng Cái tổ chức thành công “Giao lưu Tiếng Anh” cho học sinh lớp chất lượng cao năm học 2018-2019

Móng Cái tổ chức thành công “Giao lưu Tiếng Anh” cho học sinh lớp chất lượng cao năm học 2018-2019


Hàng trăm cán bộ, nhân dân Phường Hòa Lạc sôi nổi hưởng ứng ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân

Hàng trăm cán bộ, nhân dân Phường Hòa Lạc sôi nổi hưởng ứng ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân


Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố Móng Cái  tổ chức giao hữu bóng đá

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố Móng Cái tổ chức giao hữu bóng đá


Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam: Trao tặng 35  xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam: Trao tặng 35 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn


13 Bí thư chi bộ trưởng thôn thi kỹ năng nghiệp vụ

13 Bí thư chi bộ trưởng thôn thi kỹ năng nghiệp vụ


Chương trình nghệ thuật Tháng Ba Biên Giới

Chương trình nghệ thuật Tháng Ba Biên Giới


Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học TP Móng Cái năm học 2018–2019

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học TP Móng Cái năm học 2018–2019


Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu phố năm 2019 tại Cụm số 5

Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu phố năm 2019 tại Cụm số 5