Banner trang chủ

Thông tin các đơn vị ngành dọc

Hạt kiểm lâm

Địa chỉ: 75b đường Hùng Vương, phường Ka Long, TP Móng Cái;

Điện thoại: 02033.881527; Fax : 02033. 881527;

Email : hkltpmc.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

-  Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo về và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

-  Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn.

+ Bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại

+ Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn.

+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

+ Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng.

+ Phối hợp với BQL rừng phòng hộ trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.

-  Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ

+ Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật.

+ Bố trí, chỉ đạo, kiểm tra công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;

+ Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trạm kiểm lâm;

+ Xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rưng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

+ Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế, khai thác;

+ Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND thành phố.

Danh sách lãnh đạo: 

                              Đ/c   Từ Tú Bành

- Chức vụ:                Hạt trưởng

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp,Cử nhân Luật

- Trình độ quản lý nhà nước: Chứng chỉ QLNN & Nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên chính

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.267.081

- Email: tutubanh@quangninh.gov.vn

                              Đ/c Phạm Văn Thủy

- Chức vụ:                Phó Hạt trưởng

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Trung cấp Lâm Nghiệp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chứng chỉ QLNN &  Nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0903.480.456