Banner Bầu cử Quốc hội và HĐND

HĐND TP Móng Cái - Dấu ấn, niềm tin, kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái đã đạt được những dấu ấn nổi bật, thể hiện sự đổi mới, đột phá, hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm; đồng thời chuẩn bị cho một chặng đường mới để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, xứng đáng với niềm tin và nguyện vọng của nhân dân và cử tri trên địa bàn thành phố.

 

HĐND TP Móng Cái - Dấu ấn, niềm tin, kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới

Trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND thành phố Móng Cái khóa XX có nhiều thời cơ song cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Nhất là những khó khăn mang tính đặc thù của địa phương biên giới do những thay đổi từ chính sách biên mậu của hai nước, thiên tai thời tiết, dịch bệnh nhất là dịch bệnh Covid 19, đã tác động trực tiếp, nhiều mặt tới môi trường thu hút đầu tư, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, ảnh hưởng tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ công tác tổ chức cán bộ có nhiều thay đổi, nhất là cán bộ chủ chốt của HĐND thành phố. Trong hoàn cảnh ấy, làm thế nào để thực hiện có hiệu quả cả 3 lĩnh vực: giám sát, giải quyết kịp thời các vấn đề mà cử tri quan tâm và quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố về phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, đầu tư công, đảm bảo quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại gắn định hướng tầm nhìn phát triển đúng đắn cho chặng đường 5 năm tới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố và theo chương trình toàn khóa của HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra là những bài toán không dễ tìm lời giải.

Để Móng Cái có được sự bứt phá, với vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ở cơ sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP Móng Cái đã thực hiện có hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân”, phát huy tốt vai trò của mình trong việc giám sát, quyết định những chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, đã phát huy được sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, khẳng định 08 nhóm nhiệm vụ nổi bật mà HĐND thành phố đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng, xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần đưa TP Móng Cái trở thành địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, vững chắc về quốc phòng - an ninh, cải thiện mạnh mẽ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo thế và lực để Móng Cái bứt phá phát triển với khát vọng đổi mới, phồn vinh và bền vững.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã làm tốt công tác kiện toàn cán bộ chủ chốt

HĐND thành phố khóa 20 với tổng số đại biểu từ đầu nhiệm kỳ được bầu là 30, Số lượng đại biểu đến nay còn 25 đại biểu, giảm 05 đại biểu, được phân thành 4 tổ đại biểu theo khu vực địa bàn và theo nơi ứng cử của đại biểu. Nhiệm kỳ 2016-2021, bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, HĐND Thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo đảm việc thi hành hiến pháp, pháp luật vào trong các lĩnh vực theo thẩm quyền, đã ban hành 161 Nghị quyết, trong đó, có 45 nghị quyết chuyên đề, 49 nghị quyết theo luật định và 67 nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ. Các nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành đều đi vào cuộc sống, đã và đang đem lại những chuyển biến toàn diện, được nhân dân đánh giá cao, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, là đòn bẩy để Móng Cái tạo thế và lực bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2016-2021.

Đến cuối nhiệm kỳ, đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội đề ra đầu nhiệm kỳ đó là: Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt gần 15%/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn (Tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt 55,9%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 35,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 8,9%). Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 11.249 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay (tăng bình quân 16,7%/năm), trong đó thu nội địa đạt 5.386,7 tỷ đồng, tăng bình quân 14,2%/năm. Tổng chi ngân sách 5 năm đạt 4.703 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 (giá hiện hành) đạt 5.051 USD/người/năm, tăng gấp 2 lần so với thời điểm năm 2015. Thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng như được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận là đô thị loại II, hoàn thành trước mục tiêu đề ra 2 năm; Thành phố được công nhận hoàn thành Chương trình xây dựng NTM, trước mục tiêu Nghị quyết đề ra 1 năm; được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch Trà Cổ là Khu du lịch Quốc gia; Cụm thông tin Cổ động biên giới Sa Vĩ đạt giải thưởng Sản phẩm du lịch bền vững thành thị và nông thôn ASEAN. Thực hiện ba đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng, đặc biệt là triển khai 2 quy hoạch chiến lược KKTCK, đang trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Móng Cái đến 2040 gắn với thu hút đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả nhiều dự án, công trình trọng điểm, động lực thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành kinh tế mũi nhọn. Văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội đạt nhiều kết quả rõ nét; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đều có bước phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Quốc phòng được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại, ngoại giao Nhân dân được mở rộng, tăng cường và có nhiều đổi mới, hiệu quả.

HĐND Thành phố đã và đang từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng đi sâu vào thực chất

Điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2016-2021 là HĐND Thành phố đã và đang từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng đi sâu vào thực chất, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố và ứng dụng tối đa mô hình thành phố thông minh. Mỗi một kỳ họp HĐND đi qua, lại có những dấu ấn, những đổi mới được cử tri nghi nhận. Đó là đổi mới cách thức điều hành, đổi mới phương thức chất vấn, đổi mới nội dung các phiên họp HĐND thành phố, đổi mới về công nghệ thông tin, giúp khoảng cách giữa các đại biểu với cử tri ngày càng được thu hẹp, thực sự là những đại biểu của dân, do dân và vì dân. Các cử tri khẳng định, công nghệ thông tin giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ, sự gần gũi, lắng nghe của đại biểu với cử tri. Đồng thời, giúp cử tri giám sát chính những đại biểu do mình bầu nên. Năm 2019, tại kỳ họp thứ 15, lần đầu tiên HĐND Thành phố - HĐND đầu tiên cấp huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh thí điểm thực hiện áp dụng công nghệ 4.0 và mô hình thành phố thông minh trong việc điều hành kỳ họp. Sự đổi mới này là cách để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, tiết kiệm chi phí và thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid 19.

Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình kỳ họp ngày càng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, chất lượng, hiệu quả. Đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, Thường trực HĐND, UBND thống nhất những định hướng, nguyên tắc để làm căn cứ cho các cơ quan chuyên môn xây dựng báo cáo xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy. Luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và các phòng, ban, ngành liên quan trong chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu kỳ họp, tiếp xúc cử tri, khảo sát, thẩm tra tờ trình, chuẩn bị nội dung vấn đề chất vấn, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết. Đáng chú ý, Kỳ họp thứ 24, HĐND thành phố đã cải tiến việc thảo luận ngay tại Hội trường, điều này góp phần giảm bớt thời gian, di chuyển của đại biểu, các ý kiến trùng lắp tại Tổ, nội dung không rõ ràng, việc tiếp cận trực tiếp của UBND, các cơ quan, đơn vị địa phương với các ý kiến thảo luận tạo thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả giải quyết.

Năm 2019, tại kỳ họp thứ 15, lần đầu tiên HĐND Thành phố - HĐND đầu tiên cấp huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh thí điểm thực hiện áp dụng công nghệ 4.0 và mô hình thành phố thông minh trong việc điều hành kỳ họp.

Các Ban HĐND Thành phố chủ động tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND theo nội dung, chương trình được phân công. Công tác thẩm tra của các Ban được thực hiện đúng quy trình, quy định. Trước mỗi kỳ họp, các Ban chủ động khảo sát thực tế tại hiện trường, gặp gỡ cử tri, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra, nhất là đối với các nội dung quan trọng, phức tạp. Tổ chức họp thẩm tra cùng các cơ quan hữu quan, đơn vị, địa phương, triển khai tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án trình kỳ họp.

Vai trò và chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố với kỳ họp HĐND, với hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng cao, đã khẳng định rõ trách nhiệm, rõ quan điểm, có nghiên cứu sâu pháp luật gắn với thực tiễn và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội nhất là những vấn đề cử tri quan tâm và đưa ra nhiều giải pháp, đề xuất có tính xây dựng, vì sự phát triển của Thành phố, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của Nhân dân... Tài liệu kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ trương gửi tài liệu bản điện tử đến đại biểu, giảm 100% việc gửi bản giấy. Dự kiến kết thúc HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức 27 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ, 16 kỳ họp chuyên đề, 1 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ, trong đó có 08 kỳ họp theo hình thức “Không giấy tờ” giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ để quyết nghị, thông qua nhiều nội dung quan trong trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quy hoạch, tài chính - ngân sách, đầu tư công; miễn nhiệm, kiện toàn bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Cùng với việc tổ chức các kỳ họp theo luật định, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị Chuyên đề để nghe báo cáo giải trình đối với 34 nội dung còn nhiều tồn tại, bất cập mà nhân dân, cử tri quan tâm.

Tài liệu kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, Thường trực HĐND TP đã chủ trương gửi tài liệu bản điện tử đến đại biểu, giảm 100% việc gửi bản giấy

Chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND được thực hiện có hiệu quả, 100% các nội dung chương trình giám sát toàn khóa và hàng năm được hoàn thành, thông qua việc thành lập các đoàn giám sát chuyên sâu, giám sát đột xuất lựa chọn được những vấn đề xã hội đặt ra, đưa ra kiến nghị rất xác đáng bằng văn bản. Công tác giám sát của HĐND thành phố cũng ngày càng sát với thực tiễn. Việc giám sát thể hiện hiệu quả thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, giám sát chuyên đề, đặc biệt là các cuộc giám sát không báo trước đối với những vấn đề nổi cộm, được cử tri rất đồng tình ủng hộ; giám sát bằng hình thức chất vấn ngày càng được tăng cường theo hướng quyết liệt, sâu sát, thiết thực, hiệu quả, kịp thời phát hiện kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, hạn chế và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền.

Đồng thời, Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp theo chương trình giám sát hàng năm của HĐND được triển khai bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các Ban HĐND các cấp và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo kết quả giám sát khách quan, toàn diện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố đã tổ chức 33 cuộc giám sát chuyên đề. Thông qua giám sát đã kiến nghị với các cấp, các ngành 725 nội dung, đến nay các nội dung kiến nghị sau khi được HĐND thành phố chỉ ra đã được UBND Thành phố, các ngành, địa phương thực hiện đúng lộ trình, chất lượng theo kiến nghị. Những kiến nghị sau giám sát có tác động tích cực đến công tác quản lý Nhà nước và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; là cơ sở thực tiễn để HĐND, UBND thành phố căn cứ, xem xét, quyết định các chủ trương, biện pháp chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các cuộc tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND và Uỷ ban MTTQ Thành phố chuẩn bị chu đáo 

Dấu ấn đổi mới tiếp theo, được đại biểu đánh giá cao chính là hoạt động chất vấn của HĐND Thành phố được đổi mới và có những chuyển biến tích cực, thể hiện rất rõ tinh thần dân chủ trong các phiên chất vấn. Tại các kỳ họp HĐND Thành phố, giám sát bằng hình thức chất vấn và trả lời chất luôn được quan tâm, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế được tình trạng chồng chéo, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị khả thi. Cách thức tiến hành, điều hành phiên chất vấn được cải tiến theo hướng chất vấn theo chuyên đề, nhóm vấn đề,“hỏi nhanh, đáp rõ, đi đến cùng nội dung chất vấn” đảm bảo tính dân chủ, trách nhiệm, chất lượng. Các phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, công khai, dân chủ, cầu thị, có sự trao đổi làm rõ thông tin giữa người chất vấn và người có trách nhiệm trả lời chất vấn. Thông qua chất vấn, nhiều vấn đề bức xúc ở Thành phố, xã phường trên các lĩnh vực đã được UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương xem xét, giải quyết kịp thời. Đặc biệt nét mới là HĐND Thành phố đã ban hành các Nghị quyết “chất vấn và trả lời chất vấn” để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong giám sát của HĐND, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước của UBND Thành phố, được cử tri, Nhân dân Thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Với phương châm gần dân, sát dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhiệm kỳ qua, công tác tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục được cải tiến, đổi mới, đảm bảo dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, của cử tri và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Đáng chú ý, lần đầu tiên HĐND thành phố đã đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về giải quyết khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu nông sản, thủy sản trên địa bàn, được cử tri ủng hộ cao; quan tâm việc tiếp xúc theo cụm xã phường, theo cơ quan đơn vị để nắm bắt kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, không chỉ tăng số lượng cử tri mà còn giảm dần tình trạng “cử tri chuyên nghiệp” tại các hội nghị tiếp xúc; nhiều đại biểu HĐND Thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng, giảm báo cáo, tăng đối thoại để tiếp nhận các ý kiến trao đổi, đóng góp, hiến kế của cử tri.

Thường trực HĐND TP Móng Cái tham gia đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, giám sát về công tác đầu tư và giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thành phố vào ngày 30/5/2019. 

Các cuộc tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND và Uỷ ban MTTQ Thành phố chuẩn bị chu đáo cả về hình thức, nội dung chương trình, bố trí khoa học, bảo đảm các địa phương, nơi khó khăn của Thành phố như xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung đều có Đại biểu Quốc hội, HĐND Tỉnh và Thành phố để lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử tri. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đã được HĐND Thành phố đề nghị cấp có thẩm quyền, hoặc giao các cơ quan liên quan sớm giải quyết và theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện, hạn chế được tình trạng Nhân dân phải kiến nghị nhiều lần hoặc kiến nghị vượt cấp, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố đã tổ chức Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 20 cuộc, trung bình đạt 120 cử tri tham gia. Đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri gồm 10 cuộc, trung bình có 55 cử tri tham dự/buổi tiếp xúc cử tri, đã tiếp nhận 291 ý kiến cử tri kiến nghị được giải quyết và trả lời, đạt tỷ lệ 86,6 %, qua đó niềm tin trong Nhân dân đối với HĐND các cấp ngày càng nâng lên, nhất là vào những năm cuối nhiệm kỳ.

Song song với đó, công tác tiếp dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được HĐND Thành phố quan tâm, đi vào nền nếp theo đúng luật, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và đã có những chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã cùng dự tiếp dân với UBND thành phố, tiếp 1.161 lượt công dân với 869 vụ việc, tiếp nhận và xử lý 629 đơn, 618 vụ việc, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và lưu theo dõi 100% số vụ việc trên. Quá trình xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân được Thường trực HĐND Thành phố quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết kịp thời của các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND được thực hiện có hiệu quả

Để thực hiện tốt hơn các hoạt động của mình, ngoài giữ mối quan hệ tốt với cử tri, quần chúng nhân dân, Thường trực, các ban và từng đại biểu HĐND thành phố đã chú trọng giải quyết hài hòa các mối quan hệ của HĐND với các cơ quan và tổ chức hữu quan. Cụ thể là, sự lãnh đạo của Thành ủy đối với HĐND thành phố; mối quan hệ giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, thường trực HĐND phường/xã, TAND, Viện KSND, thường trực HĐND cấp tỉnh. Qua đó vừa kiện toàn bộ máy hoạt động, vừa nâng cao chất lượng hoạt động một cách nhịp nhàng và chia sẻ kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: ‘nhiệm kỳ qua, UBND Thành phố luôn phát huy mối quan hệ hài hòa giữa HĐND và UBND trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, đảm bảo được sự lãnh đạo tập trung, thống nhất giữa HĐND và UBND. Quan hệ phối hợp giữa HĐND và UBND thành phố thể hiện qua hiệu quả, chất lượng các hoạt động giám sát, chất lượng các kỳ họp của HĐND, kịp thời giải quyết những công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp; công tác tiếp xúc cử tri, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, từ đó phát huy được tính năng động, sáng tạo cũng như tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố’.

Các đại biểu HĐND TP Móng Cái khóa XX thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu tại Kỳ họp thứ 11.

Việc tố chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn được HĐND Thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tạo niềm tin của nhân dân vào việc đánh giá các chức danh do dân cử dân bầu, đảm bảo dân chủ khách quan, góp phần nâng cao tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND Thành phố trước, trong và sau kỳ họp được chú trọng bằng nhiều hình thức phong phú, với trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của tỉnh, Thành phố, Nghị quyết của HĐND các cấp, các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân.v.v. Tổ chức bộ máy HĐND Thành phố được củng cố kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; đảm bảo cơ cấu, thành phần, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp.

Đánh giá về những đóng góp của HĐND Thành phố đối với sự phát triển chung của Thành phố, đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy khẳng định: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND Thành phố, các đại biểu HĐND Thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, trong đó đã tập trung triển khai tốt công tác giám sát của hội đồng, thực hiện các nội dung giám sát vào các vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm, vấn đề nổi cộm; thực hiện tốt các kỳ họp thường kỳ cũng như kỳ họp chuyên đề để quyết nghị những vấn đề lớn về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP Móng Cái; đồng thời cũng đã tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, lăng nghe, tiếp nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn và đã tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị của cử tri, được nhân dân đồng tình; các đại biểu HĐND từng bước được nâng cao năng lực, trình độ, đổi mới phương pháp, các làm việc, đem lại hiệu quả cao. HĐND thành phố nhiệm kỳ qua đã góp phần rất lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020”.

HĐND TP Móng Cái nhiệm kỳ 2016-2021 đã làm tròn trọng trách mà nhân dân giao phó

Qua thực tiễn hoạt động có thể khẳng định, vượt qua những khó khăn, thách thức, HĐND TP Móng Cái nhiệm kỳ 2016-2021 đã làm tròn trọng trách mà nhân dân giao phó, những nghị quyết của HĐND Thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, thực tiễn của địa phương, đi vào cuộc sống với hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại của Thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đây cũng là giai đoạn Móng Cái có tốc độ phát triển mạnh mẽ, thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, thu hút nhiều nhà đầu tư, góp phần nâng cao uy tín vị thế của thành phố biên giới cửa khẩu, tạo thế và lực mới trong chiến lược phát triển chung của tỉnh và Thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND Thành phố khóa XX đang dần khép lại, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề vững chắc để HĐND TP Móng Cái nhiệm kỳ tới tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND khẳng định: Nhiệm kỳ tới, HĐND Thành phố tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy và bám sát thực tiễn địa phương để không ngừng nâng cao năng lực, nhất là trong việc quyết nghị những chủ trương, biện pháp và nâng cao năng lực tất cả 5 chủ thể giám sát, đó là giám sát của HĐND, của Thường trực, các Ban, các Tổ và giám sát của địa biểu HĐND; tập trung vào thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược phát triển Thành phố. Đồng chí cũng tin tưởng và kỳ vọng: HĐND Thành phố khóa XXI với số lượng, cơ cấu, thành phần đảm bảo là những đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân, với khát vọng và tâm huyết xây dựng một thành phố ngày càng giàu mạnh nơi tuyến đầu Tổ quốc’’.

Những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân TP Móng Cái đang hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021

Những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân TP Móng Cái đang hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021. Điều này cũng đồng nghĩa với việc HĐND Thành phố khóa XX đã và đang hoàn tất sứ mệnh của mình trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhân dân Móng Cái, cử tri Móng Cái đều có một niềm tin và sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đột phá của HĐND Thành phố khóa XXI, sẽ tiếp tục góp phần tạo sự đồng thuận chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố và nâng cao vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cũng như lắng nghe tiếng nói của cử tri thông qua các đại biểu HĐND - những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Móng Cái, góp phần xây dựng Móng Cái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, bền vững và hiện đại./.

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Móng Cái tổng kết công tác bầu cử

Thành phố Móng Cái tổng kết công tác bầu cử


Phường Trà Cổ triển khai thành công nhiệm vụ

Phường Trà Cổ triển khai thành công nhiệm vụ


Hải Đông tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hải Đông tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026


Phường Hải Hoà tổng kết công tác bầu cử

Phường Hải Hoà tổng kết công tác bầu cử


Phường Hòa Lạc tổng kết công tác bầu cử

Phường Hòa Lạc tổng kết công tác bầu cửCập nhật tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Móng Cái.

Cập nhật tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Móng Cái.


Bỏ phiếu bầu cử tại Bệnh viện số 1

Bỏ phiếu bầu cử tại Bệnh viện số 1


Thành Đoàn Móng Cái: “Có áo xanh bầu cử càng nhanh”

Thành Đoàn Móng Cái: “Có áo xanh bầu cử càng nhanh”


Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Móng Cái Đỗ Xuân Điệp dự khai mạc và bầu cử cùng bà con đồng bào vùng cao Hải Sơn

Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Móng Cái Đỗ Xuân Điệp dự khai mạc và bầu cử cùng bà con đồng bào vùng cao Hải Sơn


Lan tỏa khí thế ngày bầu cử

Lan tỏa khí thế ngày bầu cử


Rộn ràng ngày bầu cử

Rộn ràng ngày bầu cử


Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Dương Thị Huệ dự khai mạc và bầu cử tại xã Hải Đông

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Dương Thị Huệ dự khai mạc và bầu cử tại xã Hải Đông


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn, Bí thư Thành ủy Móng Cái Lê Văn Ánh dự khai mạc và bầu cử tại TP Móng Cái

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn, Bí thư Thành ủy Móng Cái Lê Văn Ánh dự khai mạc và bầu cử tại TP Móng Cái


Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự khai mạc bầu cử tại phường Hải Hòa

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự khai mạc bầu cử tại phường Hải Hòa