Banner đại hội đảng

Hội đồng nhân dân các xã, phường tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2019

Từ ngày 19/7 đến 25/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) các xã, phường trên địa bàn thành phố Móng Cái tổ chức kỳ họp giữa năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí thường trực HĐND TP Móng Cái, tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại các địa bàn dự và theo dõi các kỳ họp.

Tại kỳ họp HĐND giữa năm 2019, các xã, phường đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Theo đó, từ đầu năm tới nay, các xã, phường đã phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu KTXH cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao so với cùng kỳ. Trong đó, hầu hết các xã, phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách; giải quyết được cơ bản những tồn tại,vướng mắc liên quan đến những vấn đề cử tri quan tâm, ANCT, TT ATXH toàn địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao... Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng; công tác quản lý đất đai được tập trung quan tâm chỉ đạo; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, công tác quản lý cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin tuyên truyền đạt kết quả tốt; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của người dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh - chính trị được giữ vững; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Những kết quả của các xã phường đã góp phần quan trọng đưa TP Móng Cái thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề quan trọng để Móng Cái tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm 2019.

Kỳ họp thứ 13 – HĐND xã Hải Đông khoá XX

Đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái; 

đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự kỳ họp tại Hải Đông 

Sáng 23/7, HĐND xã Hải Đông khóa XX long trọng tổ chức kỳ họp thứ 13 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm - bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành nên tình hình kinh tế - xã hộitrên địa bàn xã ổn định và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu tăng so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 17,76% so với CK; kinh doanh, dịch vụ tiếp tục phát triển, tăng so với CK; sản lượng khai thác thủy sản tăng 36,4 tấn so với CK. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng; công tác quản lý đất đai được tập trung quan tâm chỉ đạo; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, công tác quản lý cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin tuyên truyền đạt kết quả tốt; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của người dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh - chính trị được giữ vững; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Chủ tịch HĐND xã Hải Đông phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, biểu dương những cố gắng và những kết quả mà HĐND, UBND xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của Thành phố, đặc biệt là trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy lợi.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu tại kỳ họp

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị xã Hải Đông cần bám sát các nhiệm vụ của tỉnh và Thành phố để xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019 trên địa bàn xã. Tập trung các giải pháp điều hành chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách; quan tâm các giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực,trong đó tập trung phối hợp QLNN về thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng; phối hợp và thực hiện giải quyết tồn tại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; quan tâm tăng cường các giải pháp phát triển lĩnh vực dịch vụ gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của xã; quan tâm nâng cao giải pháp phát triển kinh tế nông – lâm – thủy sản gắn với phát triển nông thôn mới nâng cao, trong đó quan tâm đến phát triển vườn mẫu, hộ mẫu; quan tâm thực hiện các mô hình sản xuất tập trung, thành lập các tổ hợp tác xã, phát huy lợi thế của địa bàn; tăng cường các giải pháp ứng dụng KHCN vào sản xuất, nuôi trồng; quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực thủy lợi, kịp thời giải quyết vướng mắc về mương tưới tiêu vá thoát úng trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn; tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục kịp thời tình trạng bỏ ruộng; có giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân phát triển đàn gia súc gia cầm; tăng cường công tác phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn lao động; có giải pháp kiểm chế đẩy lùi tại nạn giao thông, tai nạn lao động; tập trung tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.

Đối với HĐND xã, đồng chí Nguyễn Thu Hương đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp; đổi mới hoạt động của HĐND xã từ triển khai tổ chức kỳ họp đến hoạt động giám sát; tăng cường hoạt động giám sát đầu tư, thực thi pháp luật; đổi mới trong việc xây dựng Nghị quyết kỳ họp; quan tâm phát huy vai trò giám sát cộng đồng; dành nhiều thời gian đi cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại; tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp

Các đại biểu cũng sôi nổi tham gia thảo luận về các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND xã và HĐND xã về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời tiến hành thảo luận, giải trình và chất vấn về những nội dung quan trọng được đại biểu và cử tri quan tâm như: giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2019 gắn với thực hiện hoàn thành chỉ tiêu công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2015-2020; giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. HĐND xã Hải Đông khoá 20 cũng đã biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết được trình tại kỳ họp./.

Kỳ họp thứ 11– HĐND phường Ka Long khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 23/7 , Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Ka Long khoá V tổ chức kỳ họp thứ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường 6 tháng đầu năm 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Thư- Phó Chủ tịch Thường Trực HĐND thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, sự quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của phường tiếp tục duy trì, phát triển ổn định, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách tính đến hết tháng 6 năm 2019 trên địa bàn phường đạt 5,999 tỷ đồng; Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đô thị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, văn hóa xã hội, giáo dục, y tế đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội đảm bảo.

Quang cảnh kỳ họp 11 HĐND Phường Ka Long 

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, phường phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xây dựng, lấn chiếm đất công; tập trung thực hiện có hiệu quả  chủ đề công tác  năm 2019; tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị vệ sinh môi trường; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, công tác quản lý các hoạt động tại Đền Xã Tắc. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm: Quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đảm bảo ANTT giữ vững đường biên mốc giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là công tác quản lý đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, đô thị, an ninh trật tự. Phát hiện ngăn chặn kịp thời các sai phạm, tiêu cực, giải quyết tồn tại về đất đai. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, tiếp tục tuyên tuyền triển khai  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3  và mức dộ 4, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện cho người dân và các doanh nghiệp khi làm các thủ tục hành chính được thuận lợi theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ, tăng cường giám sát trong nội bộ và kiểm tra, giám sát: đất đai, xây dựng cơ bản, đầu tư công, thu - chi ngân sách và giám sát của nhân dân để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

 Kỳ họp thứ 11 HĐND phường Ka Long khóa V đã có phiên chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi thẳng thắn và trách nhiệm với nhiều nội dung về các mặt công tác trên địa bàn phường. Các đại biểu cũng đã thông qua nghị quyết kỳ họp với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra./.

Kỳ họp thứ 10 – HĐND Phường Trần Phú

Chiều 24/7, HĐND Phường Trần Phú long trọng tổ chức kỳ họp thứ 10. Đại biểu HĐND TP Móng Cái ứng cử tại địa bàn dự và theo dõi kỳ họp.

 Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, tập trung phát triển du lịch”, Phường Trần Phú đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực như: thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra, chất lượng các chương trình lễ hội tại Phố đi bộ ngày càng nâng cao về nội dung và hình thức, các dự án đầu tư phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ được triển khai hiệu quả, văn hóa xã hội, giáo dục tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, thiết thực, công tác cải cách hành chính được tăng cường, công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được quan tâm thực hiện tốt…

HĐND Phường Trần Phú đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND

đối với đồng chí Tống Thanh Sơn, Trưởng Công an Phường 

 6 tháng cuối năm, Phường Trần Phú tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch, dịch vụ, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch giao trên một số lĩnh vực, phấn đấu 3/3 khu phố giữ vững khu phố văn hóa,  Phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

Cũng tại kỳ họp, HĐND Phường Trần Phú đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND đối với đồng chí Tống Thanh Sơn, Trưởng Công an Phường Trần Phú.

HĐND Phường Hòa Lạc khóa V-  kỳ họp thứ 8

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND Phường Hòa Lạc khoá V nhiệm kỳ 2016- 2021, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND Phường Hòa Lạc khai mạc kỳ họp 

Theo đó, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Phường Hòa Lạc đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực KT- VHXH. Trong đó, thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 3,4 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch giao; cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực vào cuộc, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại  2 khu Hòa Bình và Thọ Xuân; tập trung mạnh nhiều nguồn lực xã hội hóa để chỉnh trang đô thị; công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2019, Hòa Lạc tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm “nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, tập trung chỉnh trang đô thị, nhân rộng việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, hiệu quả công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai tốt phương án PCTT, TKCN…

Tại kỳ họp, HĐND Phường Hòa Lạc cũng đã thông qua các báo cáo thẩm tra về tình hình phát triển KTXH; phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 tình hình công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; MTTQ phường tham gia xây dựng chính quyền; tờ trình về chương trình giám sát năm 2020. Đồng thời, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về một số vấn đề cử tri quan tâm.

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Móng Cái nghe quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Móng Cái nghe quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV


Giao lưu nghệ thuât chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Giao lưu nghệ thuât chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVNghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Hội Nông dân Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Hội Nông dân Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất


Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV


Nhiều trường học ở Móng Cái được BHXH các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen

Nhiều trường học ở Móng Cái được BHXH các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen


Thanh niên khởi nghiệp bằng vườn rau thủy canh

Thanh niên khởi nghiệp bằng vườn rau thủy canh


Phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC- CHCN cho học sinh THPT Trần Phú

Phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC- CHCN cho học sinh THPT Trần Phú


Mặn mòi dư vị nước mắm truyền thống Móng Cái

Mặn mòi dư vị nước mắm truyền thống Móng Cái


Móng Cái chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Móng Cái chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy


“Ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao”

“Ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao”