Banner đại hội đảng

Bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN Thành phố: Tích cực, chủ động chuẩn bị cho bầu cử

Những ngày này, cùng với công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu dân cử theo quy định.

 

100% các chi, tổ phụ nữ lồng ghép tuyên truyền về bầu cử trong các buổi sinh hoạt, hội nghị chi hội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bám sát Kế hoạch số 357/KH-HPN ngày 26/1/2021 của Hội LHPN Tỉnh về tuyên truyền, vận động và phối hợp tham gia giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, các cấp hội Phụ nữ Thành phố đã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm trong công tác bầu cử; 3/4 cán bộ Thành Hội tham gia Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố và tổ giúp việc của Ủy ban MTTQ Thành phố về công tác bầu cử; Phối hợp với cơ quan Khối ban hành kế hoạch số về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở đó, Hội LHPN Thành phố đã chỉ đạo các tổ chức Hội, đơn vị Hội trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trên địa bàn Thành phố nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tích cực tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới 100% chi hội phụ nữ, qua zalo, facebook theo tài liệu hỏi đáp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam biên soạn; Phối hợp với văn hóa, UBND cùng cấp phát tin trên loa phát thanh, tập trung vào các nội dung: nguyên tắc bầu cử; tuổi được tham gia bầu cử và tuổi được tham gia ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân đã được qui định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu….

Từ đó, 100% các chi, tổ phụ nữ cũng lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để tuyên truyền nội dung về bầu cử; chú trọng cung cấp cho hội viên, phụ nữ những thông tin về số đại biểu được bầu; ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu; nguyên tắc cần nhớ khi đi bầu cử; các tiêu chí, tiêu chuẩn của ĐBQH và HĐND... Đồng thời, hướng dẫn hội viên, phụ nữ nghiên cứu kỹ tiểu sử người ứng cử trước khi bỏ phiếu; vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử để lựa chọn người đại biểu xứng đáng. Qua đó, đã giúp hội viên, phụ nữ dễ hình dung về quy trình bầu cử, cũng như hiểu sâu sắc ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, cán bộ hội phụ nữ các cấp còn bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên, phụ nữ về các vấn đề đời sống, xã hội, từ đó tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định ở địa phương. Đồng thời, chủ động phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, tổ chức giám sát các khâu trong công tác bầu cử ở địa phương; kịp thời phát hiện và đề xuất với ủy ban bầu cử các cấp những nội dung thực hiện chưa đảm bảo…

.... Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở

Đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội phụ nữ từ Thành phố đến cơ sở cũng tích cực, chủ động giới thiệu nguồn nhân sự nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ ít nhất 35%. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia các bước hiệp thương để thống nhất cơ cấu, thành phần và lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Nhiệm kỳ hiện tại Thành phố có 01 đại biểu nữ là đại biểu HĐND Tỉnh; Nữ Đại biểu HĐND cấp Thành phố đạt 43,3% (13/30 đồng chí). Cấp xã/ phường đạt 35,5% (148/416). Để góp phần thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ nữ ứng cử và nữ đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ tiếp theo, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã tích cực giới thiệu và phối hợp giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Sau hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất giới thiệu 28 đại biểu nữ/62 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp Thành phố (đạt tỷ lệ 45,16%; tổng số 329/771 đại biểu nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, 17/17 xã đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia ứng cử trên 35%. Trong đó, tổng cán bộ Hội các cấp được giới thiệu ứng cử là 83 đồng chí, Thành Hội (01đ/c); xã/phường (29 đ/c) và cán bộ chi hội (53 đ/c). Qua giám sát cho thấy các nhân sự nữ được giới thiệu ứng cử đều đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn người ứng cử, nữ ứng cử; đại biểu nữ được giới thiệu ứng cử bình đẳng, khách quan; đến nay chưa có kiến nghị của hội viên phụ nữ và nhân dân về tình hình thực hiện công tác bầu cử từ địa bàn dân cử.

Các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động chị em duy trì hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường

Phát huy vài trò nòng cốt cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường

Song song với đó, hội viên, phụ nữ trong toàn Thành phố cũng tích cực thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động chị em duy trì hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường như: dọn vệ sinh đường phố, xung quanh khu vực bỏ phiếu; thực hiện tốt việc phụ nữ đảm nhận các tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”; vận động hội viên phụ nữ nghiêm túc thực hiện việc không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ để bày bán hàng gây mất mỹ quan, bảo đảm an toàn giao thông...; vận động hội viên tại các cơ sở, chi hội chủ động tham gia cùng các đoàn thể treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại các thôn, khu phố, nhà văn hóa… góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới.

Đồng chí Hà Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao, để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng và đồng hành với các nữ ứng viên, Hội LHPN Thành phố sẽ tổ chức gặp mặt, hướng dẫn kỹ năng thuyết trình ứng cử, nâng cao năng lực, kỹ năng vận động ứng cử cho chị em tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp; qua đó, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chị em tham gia ứng cử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia các buổi họp tiếp xúc cử tri để giới thiệu người ứng cử, nhận xét người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định và đi bầu cử đầy đủ, đúng quy định... qua zalo, facebook và lồng ghép trong các cuộc sịnh hoạt chị hội, CLB; đồng thời tuyên truyền về công tác bầu cử thông qua Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp...”.

Với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội phụ nữ Thành phố sẽ góp phần cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn TP Móng Cái thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, những công việc chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và bầu ra được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đang được thực hiện. Đây không phải là trách nhiệm riêng của một cá nhân, tổ chức nào mà là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, nhân dân trên địa bàn TP Móng Cái và cũng là trách nhiệm của Phụ nữ trong việc thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của mình. Tin tưởng rằng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội phụ nữ Thành phố sẽ góp phần cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn TP Móng Cái thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử, để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Móng Cái tập huấn trực tuyến về công tác Y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thành phố Móng Cái tập huấn trực tuyến về công tác Y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026


Phường Hòa Lạc: Hội nghị học tập, quán triệt nguyên tắc thể lệ bầu cử

Phường Hòa Lạc: Hội nghị học tập, quán triệt nguyên tắc thể lệ bầu cử


Móng Cái tham dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tỉnh

Móng Cái tham dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tỉnh


Sinh hoạt chính trị tư tưởng  “Ngày hội non sông”

Sinh hoạt chính trị tư tưởng “Ngày hội non sông”


Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép


Tiếp xúc đối thoại giải quyết khiếu nại cho 2 hộ dân

Tiếp xúc đối thoại giải quyết khiếu nại cho 2 hộ dân


Đối thoại giải quyết khiếu nại của 2 hộ dân ông Nguyễn Minh Tiến và ông Trần Văn Bắc

Đối thoại giải quyết khiếu nại của 2 hộ dân ông Nguyễn Minh Tiến và ông Trần Văn BắcThành đoàn Móng Cái biểu dương tuổi trẻ mưu trí

Thành đoàn Móng Cái biểu dương tuổi trẻ mưu trí


Hội đồng đội Móng Cái hỗ trợ đột xuất học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo

Hội đồng đội Móng Cái hỗ trợ đột xuất học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo


TP Móng Cái: Động viên toàn thể CBCCVC toàn thành phố làm việc bình thường trong ngày (thứ bảy) 15/5/2021

TP Móng Cái: Động viên toàn thể CBCCVC toàn thành phố làm việc bình thường trong ngày (thứ bảy) 15/5/2021


Chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công.

Chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công.


Học tập, quán triệt nguyên tắc và thể lệ bầu cử

Học tập, quán triệt nguyên tắc và thể lệ bầu cử


Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Móng Cái

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Móng Cái