Banner tin

Hội LHPN Thành phố Móng Cái: Nỗ lực thực hiện chủ đề công tác năm 2021.

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, Hội LHPN Thành phố Móng Cái đã xây dựng chủ đề công tác năm là: "Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ, góp phần giữ vững địa bàn an toàn” gắn với xây dựng 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản với 5 nhóm nội dung trọng tâm trên cơ sở nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021.

Hội LHPN TP Móng Cái triển khai công tác trọng tâm về tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, song song với thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid - 19, Thành hội đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thông qua chương trình công tác năm của 100% cơ sở Hội. Chỉ đạo 19/19 đơn vị đăng ký phần việc, công trình cụ thể chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, Hội còn làm tốt công tác phối hợp với Cơ quan Khối và Khối dân vận xã, phường nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện 2/15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác giữ gìn VSMT, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa, cụ thể nhân rộng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải từ gia đình. Hội cũng tiếp tục đổi mới các phương thức hoạt động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (zalo, facebook… ) để giới thiệu những gương tập thể, cá nhân, mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng; tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó là thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm về đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp các hội viên phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất với nhiều phần việc cụ thể như: Rà soát hộ gia đình HVPN nghèo, gia đình HVPN cận nghèo, giao các cấp hội đăng ký giúp đỡ thoát nghèo năm 2021; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hậu phương quân đội; Tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân xây dựng Nông thôn mới nâng cao; xây dựng tuyến đường kiểu mẫu; hướng dẫn các hộ dân xây dựng hộ gia đình “3 sạch” gắn với vườn mẫu, hộ mẫu; Tham gia công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với hội viên phụ nữ đồng ý với chủ trương giải phóng mặt bằng….

Thành Hội hỗ trợ Mái ấm tình thương cho hội viên Hội LHPN xã Hải Đông

Năm 2021, Thành Hội và 100% cơ sở đăng ký với cấp ủy cùng cấp thực hiện ít nhất 01 công trình/phần việc/mô hình trọng tâm gắn với BVMT, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với phong trào “Dân vận khéo”, trong đó: Hội LHPN Thành phố đăng ký mô hình: Khéo vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải, ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh từ hộ gia đình; 100% cơ sở đăng ký hoạt động cụ thể gắn với chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh tạo cảnh quan, thưc hiện phân loại, xử lý rác thải từ gia đình, ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh….

Hội LHPN các xã phường duy trì " Ngày xanh trong tuần"

Đồng thời, thực hiện 2/15 nhóm nhiệm vụ theo mô hình Cơ quan Khối  về Bảo vệ môi trường - Xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ Móng Cái chung tay BVMT và thực hiện VSATTP”: Duy trì hoạt động “Ngày xanh trong tuần” tại 17/17 xã phường, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, dọn vệ sinh đường làng và các khu công cộng, trồng mới 04 tuyến đường hoa dài 1,2 km; Tổ chức thăm, khảo sát thực tế việc xây dựng gia đình “3 sạch”, vận động ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh; Tiếp tục nhân rộng thêm 500 hố ủ phân vi sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hỗ ủ đã có, nâng tổng số lên trên 1000 hố ủ; Duy trì hiệu quả hoạt động của 07 Tổ phụ nữ kinh doanh thực hiện VSATTP  (110 thành viên) do Hội phụ nữ hỗ trợ .

Một trong những nhiệm vụ được xác định là công tác trọng tâm của Hội LHPN Thành phố trong năm 2021 đó là công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến nay, Hội LHPN Thành phố đã tập trung tham mưu, chỉ đạo công tác tổ chức hội nghị chi hội, chuẩn bị cho đại hội cơ sở và  Đại hội đại biểu cấp Thành phố: Tập trung tham mưu và chỉ đạo các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực hội LHPN Thành phố dự đại hội chi hội tổ chức hội nghị điểm/17 xã, phường; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các đơn vị được phụ trách chuẩn bị Đại hội về văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền khánh tiết….Tập trung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong các tầng lớp phụ nữ; Thành Hội và 19/19 cơ sở Hội lựa chọn các công trình,  phần việc thiết thực chào mừng Đai hội phụ nữ các cấp. Đến nay, 103/103 chi hội đã tiến hành Hội nghị nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng thời gian, chương trình và các quy định của Điều Lệ Hội; 100% chi hội bầu chi hội trưởng, chi hội phó đạt kết quả.

Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu chi hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng chí Lê Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố cho biết: “Thành Hội đang chỉ đạo Hội LHPN các xã phường chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về văn kiện chính trị, nhân sự, cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội phụ nữ cấp xã/phường vào quý II năm 2021 trong đó tổ chức điểm ở 2 đơn vị Ka Long và Hải Đông và đại hội đại biểu phụ nữ TP Móng Cái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến vào quý III năm 2021 theo đúng kế hoạch và chương trình công tác đề ra. Đồng thời, Thành hội sẽ xây dựng kế hoạch, lên phương án thực hiện 01 công trình chào mừng Đại hội cấp Thành phố đó là tuyến đường kiểu mẫu tại thôn 01 - Hải Xuân với tổng kinh phí dự kiến 250 triệu và 01 phần việc là hỗ trợ chị Nguyễn Thị Nghiêm - thôn 5, xã Quảng Nghĩa xây dựng bếp, cải tạo công trình vệ sinh dự kiến 80 triệu”.

Bám sát Kế hoạch số 357/KH-HPN ngày 26/1/2021 của Hội LHPN Tỉnh về tuyên truyền, vận động và phối hợp tham gia giám sát bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội thành phố tham gia đầy đủ, có trách nhiệm trong công tác bầu cử tham gia ban hành kế hoạch và tham gia Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố, đẩy mạnh  tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới 100% chi hội phụ nữ qua zalo, facebook ...

Thời gian tới, Hội LHPN Thành phố Móng Cái tập trung làm tốt 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 4 nhiệm vụ công tác cơ quan khối về: Tập trung công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở đảm bảo 2 đơn vị Ka Long, Hải Đông tổ chức Đại hội điểm xong trong tháng 3/2021; các đơn vị còn lại tổ chức xong trong tháng 6/2021; Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp Thành phố. Hoàn thành công trình chào mừng Đại Hội xong trong tháng 8; Căn cứ tình hình thực tế: Tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp ( tổ chức giao lưu các CLB Dân vũ; CLB Bóng chuyền hơi; giao lưu văn nghệ; Trao nhà tình thương; tổ chức hội nghị chuyên đề ...); Tiếp tục tuyên truyền, vận động và phối hợp tham gia giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên ; Tuyên truyền cán bộ, hội viên và các tấng lớp phụ nữ tham gia các buổi họp tiếp xúc cử tri để giới thiệu người ứng cử, nhận xét người ứng cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo qui định; Vận động 100% HVPN tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam từ thành phố tới chi, tổ Hội gắn với tuyên truyền Nghị Quyết đại hội đại biểu phụ nữ cấp Thành phố, xã, phường; Triển khai các nội dung chuyên đề và tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hội và một số nội dung công tác quan trọng khác trong năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội LHPN Thành phố quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ nhằm xây dựng phong trào phụ nữ và công tác Hội ngày càng phát triển./.

Tin cùng chuyên mục

TP Móng Cái: Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới

TP Móng Cái: Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới


Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”


Cô giáo - “Thủ lĩnh” Đoàn, Đội giàu tâm huyết

Cô giáo - “Thủ lĩnh” Đoàn, Đội giàu tâm huyết


Hội LHPN xã Quảng Nghĩa: Vững tin vào một nhiệm kỳ mới thành công

Hội LHPN xã Quảng Nghĩa: Vững tin vào một nhiệm kỳ mới thành công


TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông

TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông


Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội

Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội


Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền Xã Tắc, phường Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.

Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền Xã Tắc, phường Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.


Đền Xã Tắc: “Cột mốc” văn hóa, di sản Quốc gia

Đền Xã Tắc: “Cột mốc” văn hóa, di sản Quốc gia


MTTQ các cấp TP Móng Cái: Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công

MTTQ các cấp TP Móng Cái: Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công


Móng Cái: Chủ động ôn tập cho học sinh cuối cấp

Móng Cái: Chủ động ôn tập cho học sinh cuối cấp


TP Móng Cái tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất 2021: Lên tiếng vì thiên nhiên

TP Móng Cái tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất 2021: Lên tiếng vì thiên nhiên


Đoàn phường Bình Ngọc tổ chức “Hội chợ 0 đồng - Xuân tình nguyện”

Đoàn phường Bình Ngọc tổ chức “Hội chợ 0 đồng - Xuân tình nguyện”


Thành đoàn Móng Cái: 90 mùa xuân một lòng đi theo Đảng

Thành đoàn Móng Cái: 90 mùa xuân một lòng đi theo Đảng


TP Móng Cái đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

TP Móng Cái đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử


Lễ gắn biển Công trình thanh niên cấp tỉnh chỉnh trang di tích lịch sử đồi Trần Phú

Lễ gắn biển Công trình thanh niên cấp tỉnh chỉnh trang di tích lịch sử đồi Trần Phú