Banner tin

Hội LHPN xã Quảng Nghĩa: Vững tin vào một nhiệm kỳ mới thành công

Đồng hành cùng quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố Móng Cái và xã Quảng Nghĩa, các tầng lớp phụ nữ và Hội LHPN xã Quảng Nghĩa đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội LHPN xã trao tặng khẩu trang phòng chống dịch Covid - 19 cho tổ công tác tại xã Quảng Nghĩa

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XII, Hội LHPN xã đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm: "Hướng về chi hội", phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo 5 năm qua các tầng lớp hội viên, phụ nữ xã Quảng Nghĩa đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", phong trào thi đua "Dân vận khéo", phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và các phong trào do địa phương phát động, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của xã: Kinh tế tăng trưởng, chính trị xã hội ổn định, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân ngày được cải thiện, đặc biệt bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ có chuyển biến tích cực. Công tác Hội và phong trào phụ nữ xã luôn đ¬ược cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên quan tâm. Hiệu quả trong phối hợp tổ chức hoạt động với các ban ngành, đoàn thể của xã ngày một đi vào chiều sâu thiết thực.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Móng Cái anh hùng, phụ nữ xã Quảng Nghĩa đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Cuộc vận động “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”. Với lực lượng 673 hội viên ở 06 chi hội hoạt động tích cực luôn đi đầu trong các phong trào thi đua đã góp phần khẳng định được vị thế, vai trò củng cố niềm tin của các tầng lớp phụ nữ và quần chúng nhân dân vào Đảng, động viên phụ nữ tích cực thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Nghị quyết của Đảng bộ và thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước. 5 năm qua hội đã phát hiện, xây dựng nhiều gương điển hình cá nhân, tập thể phụ nữ tiêu biểu trong đó phát triển kinh tế giỏi tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Loan, Vũ Thị Tình, Nguyễn Thị Thu, Đặng Thị Hiến, chị Phạm Thị Thảo; Trần Thị Chỉnh…lĩnh vực văn hóa xã hội tiêu biểu là chị Phạm Thị Kiều, chị Bùi Thị Hiền, bá Trần Thị Đào, chị Vi Thị Phượng giáo viên trường THCS Quảng Nghĩa…

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BCH Hội cụ thể hóa hàng năm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc thù của địa phương. BCH hội đã xây dựng kế hoạch công tác toàn khóa, đồng thời chỉ đạo các Chi hội nghiêm túc triển khai tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp tới 100% cán bộ, HVPN toàn xã. Từ đầu nhiệm kỳ, xác định yếu tố then chốt để tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội là phải tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động Hội đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của HVPN trong thời kỳ mới. Sau hơn 5 năm thực hiện, Hội LHPN xã đã hoàn thành thắng lợi 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 -2021, trong đó có 06 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh với nhiều hình thức phong phú như:  tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt tổ hội, CLB phụ nữ, loa phát thanh. Cùng với việc triển khai phong trào thi đua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, có 6/6 chi hội tổ chức thực hiện với 2839/3095 lượt HVPN tham gia tiết kiệm với số tiền là 258.440.000đ hỗ trợ cho 58 lượt HVPN khó khăn vay với số tiền 201.192.000đ. Bên cạnh đó, Hội đã đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng thường xuyên, kịp thời biểu dương khích lệ, nhân rộng điển hình và lan tỏa phong trào ở 5/6 chi hội bằng 83.3% chi hội đạt tiên tiến vững mạnh với 05 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh, 08 hội viên được thành phố khen thưởng, 01 chi hội được Thành phố khen thưởng, 03 chi hội được khen thưởng tập thể xuất sắc.

Trao lợn tiết kiệm cho các chi, tổ hội phụ nữ 

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, Hội đã triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện cuộc vận động “ Phụ nữ Quảng Nghĩa chung tay bảo vệ môi trường”; Hội LHPN xã tham mưu 45 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường; ban hành 35 kế hoạch triển khai thực hiện. Huy động lực lượng hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phối hợp tham gia phong trào ngày xanh trong tuần, ngày chủ nhật xanh. phong trào "Sạch nhà, sạch thôn, sạch xã, sạch Thành phố". Kết quả đã triển khai phong trào ngày xanh, ngày chủ nhật xanh với 171 cuộc dọn VSMT với 7.627 lượt hội viên tham gia. Hiện nay, xã có 6 tổ thu gom rác tại 5 thôn với 10 thành viên cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thu gom rác đạt 843/888 hộ bằng 95%.

Hội viên phụ nữ xã Quảng Nghĩa duy trì " Ngày xanh trong tuần"

Đặc biệt, hàng năm hội xác định phần việc trọng tâm mỗi năm đăng ký với cấp ủy 1 đến 2 phần việc thực hiện mô hình dân vận khéo. Trong 5 năm BCH hội thực hiện có hiệu quả 06 phần việc gắn với thực hiện mô hình dân vận khéo. Xây dựng và thực hiện 8/9 tuyến đường hoa do chi hội phụ nữ quản lý tại 5/5 thôn. Xây dựng và nhân rộng mô hình liên gia 3 sạch gắn phong trào 1+1; 1+2 . Đến nay 78% hộ gia đình đạt tiêu chí 3 sạch với 258 hộ điển hình 3 sạch, có 25 hộ đạt 5 năm liền 3 sạch. Trong 5 năm hội đã hướng dẫn giúp đỡ 76 hộ, trong đó có 42 hộ thoát nghèo.

Nét nổi bật là trong 5 năm qua, Hội đã tập trung chỉ đạo tổ chức tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện việc phân loại rác, biến rác thành tiền, ủ phân vi sinh. Hội đã thành lập 02 mô hình điểm ( Phân loại rác, biến rác thành tiền, ủ phân vi sinh tại thôn 3,5) ; Thành lập 03 nhóm phụ nữ tự quản phân loại rác biến rác thành tiền, ủ phân vi sinh tại ( chi 1,2,4) đã vận động 137 hộ dân tham gia thực hiện đã ủ được hơn 4 tấn rác thành phân hữu cơ. Từ hoạt động phân loại rác, các chi tổ hội đã huy động chị em thực hiện biến rác thành tiền, nuôi lợn đất tiết kiệm. Thực hiện VSATTP hội luôn quan tâm thực hiện gắn chỉ tiêu nhiệm vụ gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Trong 5 năm đã triển khai tuyên truyền ký cam kết 595/634 bằng 93.8 %. Hội đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ 4/4 bằng 100% mô hình kinh doanh của HVPN đảm bảo VSATTP.

Tập huấn mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh tại xã Quảng Nghĩa

Hội Phụ nữ xã Quảng Nghĩa đã phát huy vai trò chủ công trong thực hiện 2/15 nhiệm vụ khối dân vận trong đó công tác xây dựng đời sống văn hóa xã hội xây dựng các CLB, các phong trào bóng đá nữ, bóng chuyền hơi, hoạt động dân vũ trên địa bàn 6/6 chi hội. Hội đã tổ chức 02 giải bóng đá nữ, bóng chuyền hơi nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của hội 8/3, 20/10 với trên 200 lượt cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Tham gia 01 giải bóng đá nữ bãi biển do thành phố tổ chức đạt giải 3; tổ chức giao lưu bóng chuyền  Hải Sơn, Hải tiến, Ninh Dương...Hội phụ nữ xã Quảng Nghĩa còn là lực lượng quan trọng trong phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư“ gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng „Nông thôn mới nếp sống văn minh “ và cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Thực hiện vận động 3 hộ hoãn cưới tại thôn 2,3; giảm thủ tục đám hiếu 04 hộ tại thôn 1,2,4 trong việc thực hiện biện pháp 5 K phòng chống dịch Covid - 19; Tuyên truyền vận động 45 hộ xây tường bao thôn kiểu mẫu, vận động 05 hộ tham gia hiến 2.500m đất làm đường, vận động 01 hộ hiến 120 cây xanh tuyến đường trục thôn mẫu, trồng 850 m hàng rào mềm qua đó góp phần nâng cao dân trí, tạo nền tảng tinh thần, động lực mới cho phát triển.

Vận động gia đình và cô dâu Nguyễn Thị Lý ở thôn 3 hoãn cưới phòng chống Covid - 19

Hội còn tích cực tham gia phong trào “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với kinh phí trên 15 triệu đồng, hỗ trợ HVPN và trẻ em có khó khăn trên địa bàn xã, đóng góp cùng Hội LHPN Thành phố giúp đỡ, hỗ trợ con giống, phương tiện sản xuất, xây nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn xã Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực và huyện Bình Liêu.

Một trong những nhiệm vụ then chốt đó là Hội đã thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm về vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, chú trọng vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc với trọng tâm là cuộc vận động " xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tuyên truyền vận động thanh thiếu niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo chỉ tiêu giao, tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ với 52 xuất quà, trị giá 7.800.000đ.

Xác định là nòng cốt trong vận động hội viên phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, trong 5 năm, Hội đã đứng ra tín chấp cho 209 lượt hộ vay với tổng số dư nợ 8.418.000.000đòng, việc quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác, quy trình cho vay đảm bảo không có nợ quá hạn. Tiết kiệm tại chi, tổ với 2813/ 3050 lượt hội viên tiết kiệm được số tiền 268.540.0000 cho 60 chị vay với số tiền cho vay 267.050.000, góp phần hiệu quả trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Tuyên truyền và triển khai Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", phát huy vai trò của lực lượng lao động nữ,  Hội đã đề xuất kết nối bao tiêu quảng bá sản phẩm, hỗ trợ chăn nuôi an toàn đảm bảo ATVSTP, trị giá tiền 35 triệu đồng; Hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế của hội viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ (HTX hữu cơ An Lộc) đã được tỉnh hội ghi nhận và tặng bằng khen.

Trăn trở và quyết tâm giảm nghèo ở địa phương, Hội đã thực hiện "giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ“, trong nhiệm kỳ hội LHPN xã đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp phù hợp giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ, triển khai, thực hiện tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp nhận hỗ trợ các loại  giống, vật nuôi, cây trồng cho hội viên nghèo. Đầu nhiệm kỳ số hộ HVPN nghèo là 42, trong nhiệm kỳ hội LHPN xã đã giúp 07 hội viên cho vay tiền mặt không lấy lãi, hỗ trợ con giống gà trị giá 11 triệu đồng, kết nối với 03 đơn vị Hòa Lạc hỗ trợ 6 hộ trị giá 15 triệu, chi hội phụ nữ chợ giúp 02 hộ trị giá 4 triệu, Trần Phú giúp 02 hội viên trị giá 4 triệu bằng con giống phát triển sản xuất…. Hội đã giúp 17 hộ thoát nghèo, đến cuối nhiệm kỳ 42/42 bằng 100% hội viên đều đã thoát nghèo góp phần xóa nghèo trên địa bàn toàn xã.

Chị Trần Thị Họa - Chủ tịch Hội LHPN xã trực tiếp "cầm tay chỉ việc" hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình

Hội đã tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện theo quy định; Mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại trên cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, 5 năm qua đã kết nạp mới 107  hội viên, nâng tổng số hội viên trên địa bàn xã là 673 hội viên, tỷ lệ thu hút đạt 76%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 02/10 đ/c bằng  20 %. Tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND là 8/21 bằng 38%. Nhiệm kỳ 2021-2026 tỷ lệ cán bộ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đạt 38% . Trong nhiệm kỳ hội giới thiệu quần chúng cho Đảng xem xét kết nạp 21/26 bằng 80.76% vượt 30.76%.

Có thể khẳng định, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến công tác Hội và phong trào phụ nữ của xã Quảng Nghĩa. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội LHPN Thành phố, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, cùng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, Hội LHPN xã Quảng Nghĩa đã đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra. Thể hiện rõ vai trò nòng cốt tham mưu thực hiện 2/15 nhóm nhiệm vụ được giao theo mô hình Khối dân vận xã xã, Tổ dân vận thôn góp phần tích cực cùng Thành Hội bước đầu vận hành thành công thí điểm mô hình cơ quan Khối thành phố;

Với những thành tích nổi bật vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị. Phong trào phụ nữ xã Quảng Nghĩa đã được ghi nhận 2 năm liền được nhận Bằng khen Đoàn chủ tịch Trung Ương hội LHPN Việt Nam (2019, 2020), Bằng khen của Hội LHPN Tỉnh Quảng Ninh (2020); Giấy khen Chủ tịch UBND thành phố tập thể điển hình của Hội LHPN Thành phố, Giấy khen của Đảng bộ xã Quảng Nghĩa.

Đồng chí Trần Thị Họa - Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Nghĩa cho biết: "Với tinh thần “Tự chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN xã Quảng Nghĩa xác định mục tiêu: “Phụ nữ Quảng Nghĩa phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng xã Quảng nghĩa giàu đẹp, văn minh” với các chỉ tiêu cụ thể: Hàng năm, tỷ lệ phát triển hội viên tăng 2% so với năm trước; mỗi năm có ít nhất 01 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, Phụ nữ cao tuổi; Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên cả nhiệm kỳ đạt 75% trở lên; hàng năm giới thiệu ít nhất 01 hội viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét kết nạp; Thành lập, quản lý trang za lo 6/6 chi hội tuyên truyền hoạt động của hội, khuyến khích các chi hội, tổ hội ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác và phong trào phụ nữ; Hàng năm, phấn đấu giúp ít nhất 01 hộ thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo. Duy trì, phát triển nâng cao chất lượng của các mô hình kinh tế theo hướng tổ/nhóm liên kết; Xây dựng ít nhất 01 mô hình tổ/nhóm phát triển kinh tế. Phối hợp, kết nối hỗ trợ nâng cao năng lực cho 01 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Mỗi chi, tổ vận động, hỗ trợ, giúp thêm ít nhất 02 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch; Đăng ký với cấp ủy, chính quyền ít nhất 01 công trình phần việc thiết thực, phù hợp (Bảo vệ môi trường) góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mỗi, chi tổ đăng ký một phần việc cụ thể với chi bộ có liên quan đến quản lý phụ trách 01 tuyến đường do chi hội quản lý; Đến cuối nhiệm kỳ có 6/6 bằng 100% chi Hội thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền” trong đó có trên 80% gia đình hội viên thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình; Duy trì tỷ lệ hội viên, phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu vận động cuối nhiệm kỳ đạt 50 chỉ tiêu BHXH tự nguyện; Thục hiện giám sát hoặc phối hợp giám sát ít nhất 01 chính sách, góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền, tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia góp ý cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên; 100% chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội (trực tuyến, trực tiếp, phân cấp bồi dưỡng/tập huấn) 90% trở lên các chi Hội đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; 100% hội viên đóng hội phí (không kể số hội viên thuộc diện được miễn giảm đóng hội phí); 100% chi Hội, tổ phụ nữ có quỹ. Xây dựng mức quỹ bình quân năm sau cao hơn năm trước 10.000đ/người/năm trở lên".

Với niềm tin, khí thế mới và quyết tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Quảng Nghĩa luôn nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, năng động, tự lực, tự cường cùng khát vọng đổi mới, sáng tạo, tin tưởng rằng Hội LHPN xã sẽ nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng phong trào phụ nữ và công tác Hội ngày càng phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII xây dựng xã Quảng Nghĩa giàu đẹp văn minh./

Tin cùng chuyên mục

TP Móng Cái: Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới

TP Móng Cái: Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới


Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”


Cô giáo - “Thủ lĩnh” Đoàn, Đội giàu tâm huyết

Cô giáo - “Thủ lĩnh” Đoàn, Đội giàu tâm huyết


TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông

TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông


Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội

Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội


Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền Xã Tắc, phường Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.

Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền Xã Tắc, phường Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.


Đền Xã Tắc: “Cột mốc” văn hóa, di sản Quốc gia

Đền Xã Tắc: “Cột mốc” văn hóa, di sản Quốc gia


MTTQ các cấp TP Móng Cái: Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công

MTTQ các cấp TP Móng Cái: Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công


Móng Cái: Chủ động ôn tập cho học sinh cuối cấp

Móng Cái: Chủ động ôn tập cho học sinh cuối cấp


TP Móng Cái tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất 2021: Lên tiếng vì thiên nhiên

TP Móng Cái tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất 2021: Lên tiếng vì thiên nhiên


Đoàn phường Bình Ngọc tổ chức “Hội chợ 0 đồng - Xuân tình nguyện”

Đoàn phường Bình Ngọc tổ chức “Hội chợ 0 đồng - Xuân tình nguyện”


Thành đoàn Móng Cái: 90 mùa xuân một lòng đi theo Đảng

Thành đoàn Móng Cái: 90 mùa xuân một lòng đi theo Đảng


TP Móng Cái đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

TP Móng Cái đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử


Lễ gắn biển Công trình thanh niên cấp tỉnh chỉnh trang di tích lịch sử đồi Trần Phú

Lễ gắn biển Công trình thanh niên cấp tỉnh chỉnh trang di tích lịch sử đồi Trần Phú


Ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và “Ngày chủ nhật xanh”, phòng chống rác thải nhựa.

Ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và “Ngày chủ nhật xanh”, phòng chống rác thải nhựa.