Banner tin

Hội nghị lần thứ 4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Móng cái khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2024

Ngày 25/6, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Móng cái (MTTQ) tổ chức Hội nghị lần thứ 4 khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2024 sơ kết 5 năm thi hành luật MTTQ; tổng kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, phó Bí thư Thường Trực Thành ủy; đồng chí Đỗ Viết Mạnh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, kiểm Trưởng cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CT-XH Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Văn Đô, phó Bí thư Thường Trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Sau 5 năm thi hành Luật MTTQ, các cấp MTTQ trong thành phố đã tổ chức triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ MTTQ trong thời kỳ mới và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nhân dân đồng thuận thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội triển khai hiệu quả; công tác tham gia xâu dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện; các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng có chiều sâu và thiết thực hơn; nhiều mô hình hoạt động được triển khai hiệu quả có sức lan tỏa lớn phát huy được vài trò chủ thể của nhân dân và huy động được sự quan tâm tham gia tích cực cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, kiểm Trưởng cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CT-XH Thành phố phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng đã đánh giá sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó 6 tháng đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố cơ bản đã triển khai các nội dung chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban; chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường trực được đảm bảo. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, các nội dung phối hợp với chính quyền và các ban, ngành Thành phố được duy trì và đạt kết quả tốt, nhất là công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời chủ động giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hai do dịch bệnh đảm bảo đúng đối tượng, đến nay chưa xảy ra tình trạng trục lợi chính sách trên địa bàn Thành phố. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia vào các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả tốt, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã Cho thôi ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Móng cái khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đô, phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng thời hiệp thương kiện toàn chủ tịch UBMTTQ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đỗ Viết Mạnh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, kiểm Trưởng cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CT-XH Thành phố.

Khen thưởng các tập thể có thành tích

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Móng cái đả tặng giấy khen cho 7 tập thể đã có thành tích trong công tác 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt nam.

Tin cùng chuyên mục

Móng Cái dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 30 năm phòng, chống HIV/AIDS

Móng Cái dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 30 năm phòng, chống HIV/AIDS


Đẩy mạnh hoàn thiện đầu tư kết cấu hạ tầng

Đẩy mạnh hoàn thiện đầu tư kết cấu hạ tầng


Móng Cái tập trung khai thác lợi thế ngành thủy sản

Móng Cái tập trung khai thác lợi thế ngành thủy sản


Trao tặng xe đạp cho “Con nuôi đồn Biên phòng”

Trao tặng xe đạp cho “Con nuôi đồn Biên phòng”


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4


Nhiều hoạt động kích cầu đầu tư hiệu quả tại Móng Cái

Nhiều hoạt động kích cầu đầu tư hiệu quả tại Móng Cái


Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới, giai đoạn 2017- 2021

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới, giai đoạn 2017- 2021


Quy hoạch giáo dục Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch giáo dục Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030


Khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021

Khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021


“Về nguồn” gắn với kích cầu du lịch

“Về nguồn” gắn với kích cầu du lịch


Móng Cái khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4 khóa IV năm 2020

Móng Cái khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4 khóa IV năm 2020


Khai trương đại lý Hoa Thanh, đại lý kiểu mẫu CPF – DEALER MODEL đầu tiên tại miền Bắc

Khai trương đại lý Hoa Thanh, đại lý kiểu mẫu CPF – DEALER MODEL đầu tiên tại miền Bắc


Cử tri các xã Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố

Cử tri các xã Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố


Đại biểu HĐND TP Móng Cái tiếp xúc cử tri Cụm Bình Ngọc- Trà Cổ

Đại biểu HĐND TP Móng Cái tiếp xúc cử tri Cụm Bình Ngọc- Trà Cổ


Ký hợp đồng tín dụng, giải ngân cho vay trả lương ngừng việc do dịch Covid-19

Ký hợp đồng tín dụng, giải ngân cho vay trả lương ngừng việc do dịch Covid-19