Banner tin

Hội Nông dân tỉnh đoàn kết, đổi mới, chủ động, hội nhập và phát triển bền vững

Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác Hội và phong trào nông dân Quảng Ninh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Trước thềm Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013-2018), Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã cuộc trao đổi với đồng chí Vi Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh về những kết quả nổi bật cũng như những định hướng của Hội trong thời gian tới.

Hội Nông dân Quảng Ninh đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (Trong ảnh: Mô hình trồng măng Mã Trúc, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên)

Phóng viên: Thưa đồng chí, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được nêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện vấn đề này trong thời gian qua?

Đồng chí Vi Ngọc Bích: Nhiệm kỳ qua, giai cấp nông dân trong tỉnh đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, góp phần đưa sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh phát triển vững chắc, từng bước gắn với thị trường. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản tăng nhanh. Nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại phát triển. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển quy mô, mang tính hàng hóa. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm tăng trên 2%.

Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới hơn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đã được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp. Đến nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh có đường ô tô đến trụ sở; 48% xã có đường liên thôn được nhựa bê tông; 100% xã có nối mạng Internet tại trụ sở; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; 100% y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 100% thôn bản có nhà văn hóa; hệ thống thuỷ lợi được đầu tư kiên cố hoá thực hiện chủ động tưới tiêu cho 74% diện tích gieo trồng; hơn 90% số hộ nông dân được dùng nước hợp vệ sinh. Số hộ nghèo giảm còn 3,69% (theo tiêu chí mới). Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt gần 13 triệu đồng/năm. Đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt; ý thức chính trị, trình độ dân trí được nâng cao.

Phóng viên: Được biết, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, trong đó nổi bật là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Vậy đồng chí có thể cho biết những nét chính trong việc triển khai hoạt động này?

Đồng chí Vi Ngọc Bích: Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với UBND các cấp, các ngành chức năng tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của tổ chức Hội, đó là phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào Xây dựng nông thôn mới; phong trào Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, điển hình là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, gắn với xây dựng mô hình Dân vận khéo, qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn của tỉnh.

Hiện nay, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, thu hút đông đảo các hộ nông dân tham gia. Tổng kết phong trào thi đua lần thứ VIII tại tỉnh đã có 2.577 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, tăng so với kỳ trước 499 hộ (tăng 24,2%). Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đều có mức thu nhập sau khi đã trừ chi phí đạt hàng trăm triệu đồng/năm, đặc biệt có nhiều hộ thu hàng tỷ đồng/năm. Nhiều huyện, thị xã, thành phố có phong trào phát triển mạnh, bền vững, số hộ nông dân đăng ký và đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cao như: Đông Triều, Hoành Bồ, Quảng Yên, Đầm Hà, Móng Cái, Vân Đồn.

Có thể nói, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo động lực cho nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; đồng thời phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô vừa và nhỏ gắn với thị trường… Tiêu biểu như: vùng trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá nước ngọt ở Đông Triều, Uông Bí; vùng trồng cây công nghiệp (cây chè) ở Hải Hà, Đầm Hà; trồng cây đặc sản (quế, hồi), chăn nuôi đại gia súc ở Bình Liêu, Ba Chẽ… Năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp trên đơn vị diện tích được nâng lên.

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm tăng trên 2% (Trong ảnh: Trồng rau sạch tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên)

Đáng chú ý, phong trào trên đã tác động tích cực đến việc vận động hội viên nông dân tương trợ đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Hội viên nông dân sản xuất giỏi trong tỉnh đã quyên góp tiền ủng hộ xã nghèo, xây dựng Quỹ ủng hộ ngày vì người nghèo, ủng hộ Trường Sa, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai gần 400 triệu đồng. Hội viên nông dân toàn tỉnh đã giúp đỡ gần 3.300 hộ hội viên nghèo, khó khăn với trên 22.580 ngày công lao động, cùng với lương thực và nhiều loại cây, con giống, ủng hộ và cho vay không lấy lãi trên 11,3 tỷ đồng để phát triển sản xuất; trực tiếp giúp đỡ 712 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo.

Phóng viên: Để xây dựng Hội Nông dân Quảng Ninh vững mạnh, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh đã đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Vi Ngọc Bích: Nhiệm kỳ 2013- 2018, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực và có hiệu quả; xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân, vận động, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội.

Cùng với đó, Hội tiếp tục tổ chức phát triển bền vững 3 phong trào thi đua trọng tâm của Hội. Trong đó, chú trọng vận động nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm; tham gia có hiệu quả chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm mới; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, mục tiêu trước mắt của Hội Nông dân tỉnh là tiếp tục chú trọng nâng cao nhận thức toàn diện cho hội viên nông dân về ý thức chính trị, hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Đồng thời, tập hợp các tầng lớp nông dân tham gia tổ chức Hội để xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân; tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

http://quangninh.gov.vn

 

Tin cùng chuyên mục

Hòa Lạc phát động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai

Hòa Lạc phát động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai


Hội LHPN Phường Hòa Lạc Toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội LHPN Phường Hòa Lạc Toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam


Gặp mặt lãnh đạo nữ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Gặp mặt lãnh đạo nữ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam


Tàu bè đã về nơi tránh trú an toàn

Tàu bè đã về nơi tránh trú an toàn


Ngoại khóa “Chúng em với ATGT”

Ngoại khóa “Chúng em với ATGT”


Thành phố Móng Cái kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam

Thành phố Móng Cái kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam


Móng Cái đồng hành cùng doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19

Móng Cái đồng hành cùng doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19


Móng Cái sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ mùa, triển khai nhiệm vụ vụ đông năm 2020

Móng Cái sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ mùa, triển khai nhiệm vụ vụ đông năm 2020


Công tác Dân vận ở Móng Cái- Thành công từ bài học trọng dân, trách nhiệm

Công tác Dân vận ở Móng Cái- Thành công từ bài học trọng dân, trách nhiệm


Khảo sát phát triển mô hình du lịch cộng đồng xã Hải Sơn

Khảo sát phát triển mô hình du lịch cộng đồng xã Hải Sơn


Móng Cái khai giảng lớp đào tạo tiếng Trung Quốc cho cộng đồng

Móng Cái khai giảng lớp đào tạo tiếng Trung Quốc cho cộng đồng


Giao lưu nghệ thuât chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Giao lưu nghệ thuât chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV


Hội nghị báo cáo viên Quý III, năm 2020

Hội nghị báo cáo viên Quý III, năm 2020


Thanh niên Móng Cái với chương trình an sinh xã hội

Thanh niên Móng Cái với chương trình an sinh xã hội


Công an Thành phố Móng Cái khởi công xây dựng nhà tình nghĩa

Công an Thành phố Móng Cái khởi công xây dựng nhà tình nghĩa