Banner tin

Hội thảo “Học tập suốt đời là chìa khóa cho mọi thành công” năm 2019

Nhân "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019", ngày 5/10, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố tổ chức Hội thảo: “Học tập suốt đời là chìa khóa cho mọi thành công” năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập Thành phố chủ trì hội thảo.

 

Hội thảo “Học tập suốt đời là chìa khóa cho mọi thành công” năm 2019

Đồng chí Vũ Thào, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, trong những năm qua, sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo và công tác học tập suốt đời của Thành phố đã có nhiều bước phát triển quan trọng: hệ thống trường lớp hoàn thiện từ mầm non đến THCS, THPT phủ rộng khắp các vùng từ các phường trung tâm đến các xã vùng núi, hải đảo; đa dạng hóa các loại hình, trường lớp công lập, dân lập, tư thục; đa dạng hóa các hình thức học tập: chính quy, không chính quy; đa dạng hóa các phương thức học tập: học trong nhà trường, học ngoài nhà trường, tại gia đình, vừa học vừa làm, học theo phương thức mở, từ xa, tự học. Các thiết chế phục vụ học tập suốt đời như trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ,… không ngừng được quan tâm, phát triển đã tạo ra cơ hội được học tập bình đẳng cho mọi người dân.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo

Với chủ đề trọng tâm “học tập suốt đời – chìa khóa của mọi thành công”, tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các nội dung tham luận về: nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố; quan tâm chỉ đạo xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng tạo cơ hội cho nhân dân học tập suốt đời để nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng xã hội học tập gắn với vận động nhân dân xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS để học viên có cơ hội học tập, phát huy đúng năng lực góp phần nâng cao dân trí và tỉ lệ lao động qua đào tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; giải pháp thúc đẩy ý thức tự học cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp cuối cấp; tăng cường giáo dục ý thức tự học cho học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục; vận động hội viên phụ nữ nêu cao ý thức tự học để thực hiện hiệu quả phong trào “năm không, ba sạch” từ cơ sở; nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của cộng đồng thông qua các hoạt động tuyên truyền kết quả phân giới cắm mốc trên bộ.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố,

Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập Thành phố phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập Thành phố nhấn mạnh, để thường xuyên "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về tự học, học tập suốt đời và xây dựng XHHT trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tự học, HTSĐ trong mọi thành phần xã hội; thu hút người lao động tham gia học tập. Tuyên truyền cho mọi người nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của HTSĐ, XD XHHT. Đổi mới quản lí, giáo dục củng cố phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường đảm bảo phù hợp tình hình thực tế địa phương. Tăng cường cơ sở vật chất đầu tư thiết bị dạy học cho trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới việc quản lí nhà nước đối với xây dựng XHHT; các cơ quan quản lí giáo dục đóng vai trò phát động phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Phối hợp với Hội khuyến học khuyến khích người dân học tập, thu hút người lao động tham gia các lớp dạy nghề để có việc làm, phát động việc học Ngoại ngữ, Tin học. Tham mưu với cấp Ủy, Chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo XD XHHT; bổ sung thành viên Ban chỉ đạo XD XHHT để tiếp tục xây dựng xã hội học tập; Có văn bản chỉ đạo việc phối hợp của khuyến học với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, công nhân tham gia xây dựng XHHT; Đưa nội dung tham gia XD XHHT vào kế hoạch hàng năm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và là tiêu chí đánh giá thi đua đối với các cơ quan ban ngành, đoàn thể. Các cấp có thẩm quyền, hàng năm phân bổ (hỗ trợ) nguồn kinh phí; xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích người học, tạo điều kiện cho người học có thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất khi tham gia học tập nâng cao trình độ.

Tin cùng chuyên mục

Thành ủy Móng Cái Chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần

Thành ủy Móng Cái Chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần


Khu 6 phường Hải Hòa: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Khu 6 phường Hải Hòa: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc


Công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba


Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Pò Hèn - xã Hải Sơn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Pò Hèn - xã Hải Sơn


Phó Bí thư Thành ủy Hồ Đức Quang dự ngày hội đại đoàn kết tại hải đảo

Phó Bí thư Thành ủy Hồ Đức Quang dự ngày hội đại đoàn kết tại hải đảo


Tiếp xúc cử tri Vĩnh Thực, Vĩnh Trung

Tiếp xúc cử tri Vĩnh Thực, Vĩnh Trung


Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND Thành phố khóa XX tiếp xúc cử tri tại cụm số 1 và số 5

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND Thành phố khóa XX tiếp xúc cử tri tại cụm số 1 và số 5


Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND Thành phố khóa XX tiếp xúc cử tri tại cụm số 3

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND Thành phố khóa XX tiếp xúc cử tri tại cụm số 3


Tiếp xúc cử tri cụm Hải Yên, Ninh Dương, Vạn Ninh

Tiếp xúc cử tri cụm Hải Yên, Ninh Dương, Vạn Ninh


HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập tại TP Móng Cái

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập tại TP Móng Cái


Hội nghị chuyên đề HĐND Thành phố Móng Cái

Hội nghị chuyên đề HĐND Thành phố Móng Cái


Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa cho cán bộ công đoàn cơ sở

Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa cho cán bộ công đoàn cơ sở


Hội nghị giao ban công tác Nội chính tháng 10/2019

Hội nghị giao ban công tác Nội chính tháng 10/2019


Hội nghị chuyên đề thường trực HĐND Thành phố

Hội nghị chuyên đề thường trực HĐND Thành phố


Bồi dưỡng công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bồi dưỡng công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025