Banner trang chủ

UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THÔNG BÁO

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01/03/2017 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục
UBND TP. Móng Cái, trả lời đơn thư của bà Trần Thị Tuyết, hiện đang cư trú tại khu 3, phường Hải Hoà, TP. Móng Cái

UBND TP. Móng Cái, trả lời đơn thư của bà Trần Thị Tuyết, hiện đang cư trú tại khu 3, phường Hải Hoà, TP. Móng Cái
V/v giải quyết đơn thư kiến nghị của bà Cung Văn Hà trú tại số 414, khu Chung cư Ngô Quyền, phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

V/v giải quyết đơn thư kiến nghị của bà Cung Văn Hà trú tại số 414, khu Chung cư Ngô Quyền, phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.


Về việc thành lập Tổ công tác rà soát 63 hồ sơ bị tạm dừng giao dịch theo Công văn số 1293/CV-UBND ngày 26/11/2007 của UBND Thị xã (nay là Thành phố)Móng Cái

Về việc thành lập Tổ công tác rà soát 63 hồ sơ bị tạm dừng giao dịch theo Công văn số 1293/CV-UBND ngày 26/11/2007 của UBND Thị xã (nay là Thành phố)Móng Cái


Ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010.

Ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010.


V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ

V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ


Trả lời đơn thư của ông Cao Quang Ngọc trú tại Khu 7 - phường Hải Yên - thành phố Móng Cái

Trả lời đơn thư của ông Cao Quang Ngọc trú tại Khu 7 - phường Hải Yên - thành phố Móng Cái