Banner trang chủ

UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01/11/2016, tại trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục


Ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010.

Ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010.


V/v giải quyết kiến nghị của ông Đào Văn Reo, xã Vĩnh Thực

V/v giải quyết kiến nghị của ông Đào Văn Reo, xã Vĩnh Thực


V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ

V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ