Banner công dân

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 02-11-2020 tại trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục


Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01-7-2019

Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01-7-2019