Banner tin

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XIV: Bầu các chức danh của HĐND tỉnh

Sau phiên khai mạc, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bỏ phiếu bầu

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIII, bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIII, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIV với số phiếu bầu tuyệt đối, 66/66 đại biểu tán thành, đạt 100%.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIII, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIV, với số phiếu bầu là 66/66, đạt 100%. Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV, với số phiếu bầu là 66/66, đạt 100%.

Tại phiên làm việc này, HĐND tỉnh đã thống nhất chốt danh sách, số lượng bầu Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh là 3 người và số lượng bầu Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh là 3 người. Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã tán thành bầu đồng chí Bùi Thị Hương giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng chí Vũ Thị Diệu Linh giữ chức vụ Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Huệ giữ chức vụ Trưởng ban Ban Pháp chế; đồng chí Vũ Ngọc Hà giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng chí Bùi Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội; đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Pháp chế.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh khóa XIV.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh Khóa XIV.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIV, nhấn mạnh: Cương vị, chức trách được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. HĐND tỉnh Khóa XIV bắt đầu nhiệm kỳ mới trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đang bắt tay triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Để thực hiện các mục tiêu trên, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kế thừa, phát huy kinh nghiệm và những thành tựu đạt được của HĐND tỉnh Khóa XIII và các khóa trước đây, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ bằng việc làm, hành động cụ thể, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết

Chủ tọa kỳ họp biểu quyết thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Trong đó, HĐND tỉnh sẽ chú trọng ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp khơi thông các điểm nghẽn, nút thắt, huy động, phân bổ, kết nối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục mọi biểu hiện phân tán, kiên trì thực hiện có hiệu quả phương châm “Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, thúc đẩy đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và xã hội hóa; ngân sách tập trung chi cho an sinh xã hội và các công trình có tính chất động lực lan tỏa nhằm thực hiện bằng được 3 khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh xác định.

Kiên trì đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhanh quy mô trong GRDP và tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Phát triển kinh tế biển và nông nghiệp sinh thái tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm đất đai, tài nguyên thiên nhiên; thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIV, tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử.

Trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, từng bước đi, chính sách của địa phương cần thể hiện tính gắn kết, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giữ vững vị trí đứng đầu nhóm đầu cả nước về chỉ số PCI, chỉ số PAR Index, chỉ số SIPAS và chỉ số PAPI; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh...

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV thay mặt Thường trực HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIV, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, nắm chắc tình hình thực tế để giải quyết ngay các vấn đề phát sinh; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với kết quả bước đầu; nghiêm túc triển khai các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, chủ động, tích cực, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”.

Tập thể Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất phối hợp công tác. Mỗi đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và mỗi đại biểu HĐND tỉnh đề cao tinh thần gương mẫu, ra sức củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm giải quyết thấu đáo, đến cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chính đáng của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh nhận thức rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, tu dưỡng, thực hành đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, vì tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Lấy sự hài lòng của cử tri, nhân dân để làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy cũng như phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, cử tri, nhân dân và các đại biểu HĐND tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả bước đầu trong thực hiện xây dựng chính quyền điện tử

Những kết quả bước đầu trong thực hiện xây dựng chính quyền điện tử


Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt đại dịch

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt đại dịch


Xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái và KKT Vân Đồn là 2 mũi đột phá chiến lược

Xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái và KKT Vân Đồn là 2 mũi đột phá chiến lược


Từ 00h00' ngày 20/7, khuyến cáo người dân Quảng Ninh chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết

Từ 00h00' ngày 20/7, khuyến cáo người dân Quảng Ninh chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết


Thảo luận tại tổ và hội trường nhiều nội dung quan trọng

Thảo luận tại tổ và hội trường nhiều nội dung quan trọng


Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV


Chiều nay 15/7: Khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV

Chiều nay 15/7: Khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV


Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021


Không ngừng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Không ngừng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân


Quảng Ninh: 2 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động

Quảng Ninh: 2 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động


Chăm sóc, bảo vệ trẻ em: Trách nhiệm của toàn xã hội

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em: Trách nhiệm của toàn xã hội


Quảng Ninh khóa chặt các ca F0 sau 4 ngày thần tốc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch hợp lý, khoa học

Quảng Ninh khóa chặt các ca F0 sau 4 ngày thần tốc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch hợp lý, khoa học


Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021


Khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người"

Khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người"