Banner trang chủ

Liên hệ

- Người đại diện cơ quan: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc

- Địa chỉ: Phố Chu Văn An phường Hòa Lạc thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.789.519

- Số Fax:           02033.789.519

- Email cơ quan: bqlda.mc@quangninh.gov.vn; pmugms2.mongcai@gmail.com

- Trang web cơ quan: mongcai.gov.com.vn/duangms2

Gửi bình luận