Banner trang chủ

Móng Cái: Dân chủ gắn với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị

Trong những năm qua việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 30- CT/TW ở Móng Cái đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Hàng nghìn mét đường nội thôn được bê tông hóa nhờ việc công khai, dân chù tại cơ sở

Từ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”…

Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW, nhằm đảm bảo quyền được biết của nhân dân, tới nay 17/17 xã, phường trên địa bàn đã có bảng thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở UBND và nhà văn hoá về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND các xã, phường thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri, thông báo dự kiến thời gian, nội dung về tình hình kinh tế –xã hội. Công khai trong việc bàn mức đóng góp xây dựng hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng. Song song với đó, các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đều được các cấp ủy Đảng, Chính quyền tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Định kỳ tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tiếp thu ý kiến của nhân dân.

Cùng với việc đảm bảo quyền được biết, được tham gia ý kiến của người dân, quyền giám sát và kiểm tra của nhân dân được tôn trọng và thực hiện có hiệu quả. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, phường được kiện toàn, giám sát tập trung vào các nội dung thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước như: Trường học, Trạm y tế, nhà văn hoá cộng đồng, công tác đền bù, dự án khu đô thị; quản lý đất đai. Từ 2009- 2014 đã tổ chức 272 cuộc thanh tra giám sát đối với 83 cơ quan, đơn vị. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại được quan tâm thực hiện hiệu quả. Hầu hết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đều được xem xét, giải quyết, thông báo, trả lời kịp thời nghiêm túc theo luật định, cơ bản được nhân dân chấp thuận.

...Đến cụ thể hóa vào xây dựng quy chế, chương trình công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp

 Hiện nay trên địa bàn có 26 phòng ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp. Thực hiện QCDC, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa vào xây dựng quy chế, chương trình công tác tháng, quý, năm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua xây dựng “cơ quan văn hoá”. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, qui chế chi tiêu nội bộ. Công khai, phổ biến cho CBCC biết chủ trương, chính sách của Đảng. Các quyền và lợi ích của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đúng quy trình, dân chủ.

Cùng với việc xây dựng QCDC tại các cơ quan nhà nước, người lao động trong các doanh nghiệp cũng được tham gia ý kiến, bàn bạc trước khi Ban Giám đốc quyết định. Hiện nay TP Móng Cái có 35 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt các quyền lợi của người lao động, có nội quy lao động. Hàng năm, Liên đoàn lao động phối hợp với UBND thành phố, cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức, người lao động.

Lãnh đạo thành phố trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc Thực hiện Chỉ thị 30

Kết quả và những định hướng

Nhờ có những nỗ lực trên, qua 17 năm thực hiện các nội dung Chỉ thị của TW Đảng, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thực hiện QCDC tại TP Móng Cái đã đi vào đời sống. Các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội, chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân được niêm yết công khai và xin ý kiến đóng góp của nhân dân; phát huy quy chế dân chủ đã tạo được sự tín nhiệm của người dân, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.  Hiện, 17/17 xã, phường của TP Móng Cái có đường nhựa liên thôn; 100% hộ dân được dùng điện lưới Quốc gia. Nhân dân tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng công trình hạ tầng. Tại các doanh nghiệp, 93,2% số lao động trong các cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn được ký hợp đồng lao động; 83% được tham gia đóng BHXH, BHYT; số doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 85,9%.

Trong thời gian tới, thành phố Móng Cái Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về dân chủ, mở rộng và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân. Để đạt được kết quả này, Thành phố đã đề ra nhiều giải pháp như: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở; Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là đội ngũ cán bộ xã, phường, thôn, khu; Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Phát huy dân chủ gắn với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, tiến tới đưa việc thực hiện dân chủ là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá thi đua hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hằng năm./ 

Tin cùng chuyên mục

Trưng bày ảnh chuyên đề "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Quảng Ninh"

Trưng bày ảnh chuyên đề "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Quảng Ninh"


Bác Hồ - Người là niềm tin thiết tha nhất

Bác Hồ - Người là niềm tin thiết tha nhất


Hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021

Hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021


Thành đoàn Móng Cái: 90 mùa xuân một lòng đi theo Đảng

Thành đoàn Móng Cái: 90 mùa xuân một lòng đi theo Đảng


Giải bóng đá vô địch Thành phố Móng Cái, năm 2020 - Cup King BBQ

Giải bóng đá vô địch Thành phố Móng Cái, năm 2020 - Cup King BBQ


Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP Móng Cái: Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ TP lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP Móng Cái: Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ TP lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I, năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I, năm 2020


Đội bóng ngành Giáo dục - đào tạo và đội bóng Vietcombank Móng Cái lên ngôi vô địch

Đội bóng ngành Giáo dục - đào tạo và đội bóng Vietcombank Móng Cái lên ngôi vô địch


TP Móng Cái: Thăm nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái

TP Móng Cái: Thăm nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái


Hội CCB phường Hải Hòa: Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).

Hội CCB phường Hải Hòa: Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).


Giải bóng chuyền hơi phường Trần Phú, lần thứ II năm 2019

Giải bóng chuyền hơi phường Trần Phú, lần thứ II năm 2019


Hội LHPN TP Móng Cái: Hỗ trợ tiền sửa chữa nhà “Mái ấm tình thương”

Hội LHPN TP Móng Cái: Hỗ trợ tiền sửa chữa nhà “Mái ấm tình thương”


Thực hiện hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"

Thực hiện hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"


Học Bác là phải lắng nghe, phục vụ nhân dân

Học Bác là phải lắng nghe, phục vụ nhân dân


Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh