Banner Bầu cử Quốc hội và HĐND

MTTQ các cấp TP Móng Cái: Nỗ lực để cuộc bầu cử thành công

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ủy ban MTTQ Thành phố Móng Cái đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch công tác bầu cử. Ủy ban MTTQ Thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn; tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử đến từng xã, phường và cán bộ mặt trận về luật bầu cử trong đó tập trung vào công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

UB MTTQ Thành phố Móng Cái điều hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Ảnh: Hải Ninh (Trung tâm TT và VH TP)

Để các bước bầu cử diễn ra đúng tiến độ, luật định, MTTQ các cấp tham gia phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND, UBND cùng cấp trong công tác rà soát số lượng đại biểu HĐND các cấp được bầu; chuẩn bị dự kiến, số lượng, thành phần, cơ cấu, nhân sự, đảm bảo hội nghị hiệp thương theo đúng quy định; thành lập các đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử đảm bảo đúng tiến độ. MTTQ các cấp tích cực phối hợp với UBND Thành phố và Ban tiếp công dân của thành phố thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và rà soát các vụ việc để kịp thời giải quyết.

Cùng với nhiệm vụ tham gia, phối hợp trong công tác bầu cử, ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động thực hiện các bước quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định, đồng thời phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch. Đến nay, các hội nghị hiệp thương đều được tổ chức trước thời hạn so với quy định của Trung ương.

Qua hội nghị hiệp thương đã thảo luận và thỏa thuận thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo cơ cấu, thành phần, nhất là tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng….

UBND - UBMTTQ phường Hòa Lạc chủ tọa điều hành hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri khu phố Hòa Bình 

Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai được tiến hành theo đúng trình tự quy định. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, TP Móng Cái thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 30 đại biểu, số đại biểu tái cử là 17 người. Về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Móng Cái được giới thiệu 12 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành phố đã thực hiện các quy trình để thống nhất nhân sự giới thiệu ứng cử, trong đó đảm bảo cơ cấu: ứng cử viên nữ là 4 người; ngoài Đảng là 5 người; dưới 40 tuổi là 1 người; dân tộc thiểu số 2 người; ứng cử viên tái cử là 1 người. Về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, thành phố Móng Cái được giới thiệu 1 người ra ứng cử.

Hội nghị hiệp thương do MTTQ Thành phố điều hành. Ảnh: Hải Ninh (Trung tâm TT và VH TP)

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức ngày 17/3, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố đã báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ, giới thiệu ứng cử và tình hình người tự ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, xã phường đã thực hiện đúng quy trình, quy định và giới thiệu đủ 102 người được phân bổ ứng cử. Những người được giới thiệu đưa ra lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao với 62 đại biểu. Tiếp đó, UBND và UBMTTQ các cấp TP Móng Cái tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần này, Thành phố Móng Cái có 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu; đơn vị bầu cử các xã, phường là 101. Dự kiến khu vực bỏ phiếu bầu 4 cấp là 103; khu vực bỏ phiếu bầu 3 cấp là 109, trong đó có 6 khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ bầu cử được các cơ quan liên quan và các xã, phường quan tâm thực hiện. UB MTTQ các cấp luôn thực hiện tham gia và giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu cử tri biểu quyết 100% tín nhiệm và gửi gắm niềm tin với những người ứng của đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp đang tích cực thực hiện các bước chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3. Trên cơ sở danh sách sơ bộ những người ứng cử đã được thông báo, ban thường trực ủy ban MTTQ các phường, xã đang phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo hoàn thành trước ngày 13/4/2021. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tổng hợp, đánh giá, ghi nhận những ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, để đảm bảo đến hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công và theo đúng luật định./.

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Móng Cái tập huấn trực tuyến về công tác Y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thành phố Móng Cái tập huấn trực tuyến về công tác Y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026


Phường Hòa Lạc: Hội nghị học tập, quán triệt nguyên tắc thể lệ bầu cử

Phường Hòa Lạc: Hội nghị học tập, quán triệt nguyên tắc thể lệ bầu cử


Móng Cái tham dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tỉnh

Móng Cái tham dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tỉnh


TP Móng Cái: Động viên toàn thể CBCCVC toàn thành phố làm việc bình thường trong ngày (thứ bảy) 15/5/2021

TP Móng Cái: Động viên toàn thể CBCCVC toàn thành phố làm việc bình thường trong ngày (thứ bảy) 15/5/2021


Chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công.

Chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Móng Cái

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Móng Cái


TP Móng Cái: Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới

TP Móng Cái: Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới


Kiểm tra công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phòng chống dịch Covid-19


Công trình chào mừng đại hội phụ nữ các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công trình chào mừng đại hội phụ nữ các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Thành Đoàn Móng Cái: Chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

Thành Đoàn Móng Cái: Chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.


Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương


LĐLĐ thành phố Móng Cái: Phát động thi đua cao điểm hướng tới ngày bầu cử 23/5 sắp tới.

LĐLĐ thành phố Móng Cái: Phát động thi đua cao điểm hướng tới ngày bầu cử 23/5 sắp tới.


Đồng chí Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Móng Cái

Đồng chí Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Móng Cái


HĐND TP Móng Cái - Dấu ấn, niềm tin, kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới

HĐND TP Móng Cái - Dấu ấn, niềm tin, kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới


TP Móng Cái dự hội nghị trực tuyến giao ban công tác của Thường trực tỉnh ủy

TP Móng Cái dự hội nghị trực tuyến giao ban công tác của Thường trực tỉnh ủy