Banner tin

Nỗ lực bứt phá trong thu ngân sách năm 2017

2017 là một năm đầy khó khăn và thách thức trong thu ngân sách nhà nước của TP Móng Cái. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Cấp ủy, chính quyền Thành phố, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn Thành phố đã có sự bứt phá, đạt trên 1.886 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó thu nội địa đạt 995,222 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ.

 

Hội nghị gặp mặt, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc

Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2017, ngay từ đầu năm, TP Móng Cái đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung quyết liệt vào công tác thu ngân sách, đặc biệt là công tác thu nội địa, thuế ngoài quốc doanh và coi đây là công tác trọng tâm. Thành phố cũng đã mở hội nghị để bàn các giải pháp thực hiện kế hoạch thu ngân sách và tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như các cơ chế, giải pháp thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế.

Bên cạnh đó, Thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến mọi tổ chức, cá nhân nộp thuế, tạo sự đồng thuận thống nhất cao; giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành nhằm hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; khai thác triệt để các nguồn thu, tận thu; phối hợp với các ngành làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại để ổn định thị trường và chống thất thu, nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của Thành phố.

Cùng với đó, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý thu ngân sách. Đặc biệt là những ghi nhận trong công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế và Hải quan; hiện đại đại hóa hải quan tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh ở tất cả các khâu nghiệp vụ, các mảng công việc, trong đó tập trung vào 02 nhiệm vụ là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực đội ngũ với mục tiêu 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, hai ngành này đã tập trung tăng cường các giải pháp và đồng hành cùng doanh nghiệp, hiện đại hoá công tác thu ngân sách nhà nước, như: Thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử (đối với ngành Thuế), Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS (đối với Hải quan)…

Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 111,9% so cùng kỳ (Ảnh: Sản xuất sợi tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long)

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Móng Cái, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất để Móng Cái đạt được mục tiêu thu ngân sách năm nay đó chính là việc tiếp tục huy động tổng lực các ngành liên quan, các xã, phường vào cuộc chống thất thu; khai thác tốt nhất các nguồn thu trên địa bàn. Trong đó các đơn vị đã tập trung vào một số nguồn thu có khả năng thu ngay từ đầu năm và tập trung mạnh mẽ cho các nguồn thu đang là thế mạnh của mình, đó là các nguồn thu từ kinh tế quốc doanh, thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất mặt nước…

Với phương châm thu đúng, thu đủ, tăng thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, hợp lý, các ngành chức năng của TP Móng Cái đã cùng thực hiện các biện pháp thu ngân sách một cách quyết liệt và đồng bộ. Tính đến ngày 31/12, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt trên 1.886 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó thu nội địa đạt 995,222 tỷ đồng, bằng 107,9% dự toán tỉnh, 105,3% dự toán Thành phố và đạt 103,4% dự toán phấn đấu, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Có nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ so với dự toán giao, như: Thu doanh nghiệp nhà nước tăng 30,3%; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,9%; thu ngoài quốc doanh tăng 9,8%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 47,9%; tiền cho thuê mặt đất tăng 16%; thu phí và lệ phí tăng 13%…

Những kết quả đạt được trong việc thu ngân sách trên địa bàn Thành phố năm 2017 đã khẳng định nền kinh tế phát triển ổn định, các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư của Thành phố tốt. Đặc biệt, kết quả này cũng thể hiện rõ sự vào cuộc rất tích cực, quyết liệt của các ngành, địa phương, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Thành phố nên việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Thu doanh nghiệp nhà nước tăng 130,3% (Xuất khẩu hàng hóa tại Cảng ICD Thành Đạt).

Theo báo cáo triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 của UBND Thành phố, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước phần thu nội địa (gồm cả thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh; không bao gồm số thu từ ngành Hải Quan) đạt 1.112,248 tỷ đồng. Theo đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, để thực hiện số thu này, Móng Cái sẽ gặp không ít thách thức, tuy nhiên, với số thu trên, Móng Cái không phải không có cơ sở để thực hiện. Bởi những kết quả phát triển kinh tế năm 2017 là cơ sở, tiền đề để Móng Cái có thể cán đích thu ngân sách trong năm 2018, đặc biệt hiệu ứng tích cực của các quy hoạch quan trọng tiếp tục được phát huy, của các dự án động lực, hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng cùng với những kết quả trong đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện 3 đột phá chiến lược…nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Song song với đó, TP Móng Cái sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về chỉ đạo, điều hành thu ngân sách Nhà nước. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; phấn đấu tăng thu ngân sách so với dự toán Tỉnh giao. Trong đó, chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành ngân sách; khai thác tốt các nguồn thu, tận thu từ phí, lệ phí, thuế; triển khai các biện pháp mạnh để thu nợ đọng thuế, nhất là trong lĩnh vực ngoài quốc doanh, phí tiền sử dụng đất; đơn giải hóa thủ tục xuất, nhập khẩu và giảm thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi góp phần tăng thu ngân sách. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung nguồn lực chi đầu tư phát triển, bảo đảm chi an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí vốn thanh toán các dự án hoàn thành có quyết toán và cho các dự án trọng điểm. Chủ động kiểm tra, giám sát đảm bảo công khai, minh bạch thu, chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp đối với một số đơn vị.

Vượt khó, đảm bảo tăng trưởng nhiều chỉ tiêu trong thu NSNN trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để Thành phố Móng Cái có thêm nguồn lực triển khai các dự án động lực, đảm bảo an sinh xã hội và tạo tiền đề để triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.

Tin cùng chuyên mục

HĐND Móng Cái tập huấn sử dụng “app họp thông minh” và thực hành “kỳ họp không giấy tờ, “Kỳ họp trực tuyến”

HĐND Móng Cái tập huấn sử dụng “app họp thông minh” và thực hành “kỳ họp không giấy tờ, “Kỳ họp trực tuyến”


Móng Cái khởi công xây dựng quảng trường biển đầu tiên và duy nhất

Móng Cái khởi công xây dựng quảng trường biển đầu tiên và duy nhất


Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương thăm, động viên các điểm thi THPT Quốc gia 2020

Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương thăm, động viên các điểm thi THPT Quốc gia 2020


Tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Tặng quà nạn nhân chất độc da cam


Giao ban công tác Nội chính chuyên đề

Giao ban công tác Nội chính chuyên đềViện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19

Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19


Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh lĩnh vực thể dục thể thao

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh lĩnh vực thể dục thể thao


Tổng kết chiến dịch "30 ngày đêm" GPMB và phát động Chiến dịch "500 ngày đêm" hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Tổng kết chiến dịch "30 ngày đêm" GPMB và phát động Chiến dịch "500 ngày đêm" hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái


Tập huấn, truyên truyền, đối thoại, tư vấn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh

Tập huấn, truyên truyền, đối thoại, tư vấn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh


Móng Cái sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”

Móng Cái sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”


Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 19 – HĐND Thành phố khóa XX

Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 19 – HĐND Thành phố khóa XX


Đoàn công tác số 2 của Tỉnh ủy làm việc với TP Móng Cái về phòng, chống dịch và công tác GPMB

Đoàn công tác số 2 của Tỉnh ủy làm việc với TP Móng Cái về phòng, chống dịch và công tác GPMB