Banner tin

TP Móng Cái năm 2017:

Nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động

Với lợi thế địa kinh tế, địa chính trị, và với nhiều nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động, năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Móng Cái đã có những bước phát triển tiến bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả đó đã và tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng của cả hệ thống chính trị toàn thành phố.

 

Chợ Trung tâm Móng Cái, một đầu mối giao thương quan trọng trong hệ thống thương mại của Móng Cái

Móng Cái bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền Thành phố, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố đạt 1.825 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay, trong đó: thu nội địa đạt 1.126,7 tỷ đồng (bao gồm cả số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh), tăng 13% so dự toán tỉnh giao; tăng 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố; thu nội địa đạt 963,2 tỷ đồng (không bao gồm số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh), tăng 4,4% so dự toán tỉnh giao, tăng 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố và đạt 100% chỉ tiêu phấn đấu thu được giao. Giá trị sản lượng công nghiệp đạt 7.314 tỷ đồng, tăng 15%CK (sản phẩm chủ yếu, sợi vải cotton đạt 148.285,8 tấn, tăng 4,1%CK; sản lượng dầu (DMC) đạt 1.900 tấn, tăng 78,5%CK). Tổng doanh thu vận tải bốc xếp hàng hóa đạt 598,617 tỷ đồng, tăng 6,5%CK; khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 731,18 nghìn tấn, tăng 1,1%CK. Khách du lịch đến Móng Cái đạt 2.053.030 lượt người, tăng 30%CK. Phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt triển khai đảm bảo tiến độ, nhất là một số dự án công trình trọng điểm, động lực (đường dẫn cầu Bắc Luân II; đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; Cầu phao tạm; lối mở Pò Hèn (VN) – Thán Sản (TQ)). Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng hợp tác và đi vào chiều sâu.

Thương mại, du lịch đang trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố

Những kết quả trên khẳng định các giải pháp đúng và trúng mà cấp ủy chính quyền TP Móng Cái đã triển khai thực hiện. Giải pháp quan trọng đó là Thành phố đã quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, chủ đề công tác năm của Thành phố “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; tập trung chỉnh trang đô thị”. Bên cạnh đó, thành phố thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản với tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố phát triển. Đặc biệt, trong năm 2017, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố đã thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ đã huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị, nông thôn, thực hiện nâng cấp Móng Cái trở thành đô thị loại II. Ưu tiên và đa dạng các nguồn lực để đầu tư, nhất là hình thức đối tác công - tư (PPP) cho các công trình, dự án hạ tầng giao thông, dịch vụ cửa khẩu, y tế, giáo dục, hạ tầng thiết yếu vùng sâu, vùng xa. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện đồng bộ, đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả chuỗi các công trình, dự án trọng điểm, động lực: Đường dẫn Cầu Bắc Luân II; lối mở Pò Hèn (VN) - Thán Sản (TQ); Cảng ICD Thành Đạt kết nối với lối mở cầu phao tạm Km3+4 phường Hải Yên; cửa khẩu Bắc Luân I, II; tuyến đường từ Trung tâm Thành phố đi Trà Cổ - Mũi Ngọc; Quốc lộ 18C từ Km3+4 phường Hải Yên đến Bắc Phong Sinh; dự án "Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng lần thứ 2" sử dụng nguồn vốn ADB... Về đẩy mạnh cải cách hành chính đã đơn giải hóa thủ tục hành chính; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực cải thiện nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số (SIPAS); rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực thực hiện nâng cấp Trung tâm hành chính công Thành phố thành Trung tâm phục vụ hành chính công. Về phát triển nguồn nhân lực đã triển khai hiệu quả Đề án của tỉnh Quảng Ninh về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2020, trọng tâm là đội ngũ cán bộ cơ sở và đội ngũ chuyên môn trực tiếp; Quy hoạch phát triển nhân lực KKTCK Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của Thành phố.

Trong hoạt động thu hút đầu tư, thành phố đã tiến hành cải thiện mạnh mẽ môi trường, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Trong đó, đã tiến hành đổi mới công tác tiếp xúc doanh nghiệp theo hướng chuyên đề chuyên sâu, thiết thực và hiệu quả; nâng cao chất lượng thực hiện 08 chỉ số thành phần DDCI cấp huyện, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI).

Móng Cái phấn đấu trong năm 2018, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 12,8%

Với chủ đề công tác năm 2018 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", TP Móng Cái đang tích cực chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan tập trung đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn kết chặt chẽ với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Theo đó, thành phố đã đặt ra mục tiêu trong năm 2018, phấn đấu tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn Thành phố tăng 14,9%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tăng 7,2%; Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu tăng 12,5%; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 10%; Tổng thu ngân sách nhà nước phần thu nội địa đạt 1.112,248 tỷ đồng. Giảm 50 hộ nghèo; Đưa 03 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới...

Tin cùng chuyên mục

HĐND Móng Cái tập huấn sử dụng “app họp thông minh” và thực hành “kỳ họp không giấy tờ, “Kỳ họp trực tuyến”

HĐND Móng Cái tập huấn sử dụng “app họp thông minh” và thực hành “kỳ họp không giấy tờ, “Kỳ họp trực tuyến”


Móng Cái khởi công xây dựng quảng trường biển đầu tiên và duy nhất

Móng Cái khởi công xây dựng quảng trường biển đầu tiên và duy nhất


Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương thăm, động viên các điểm thi THPT Quốc gia 2020

Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương thăm, động viên các điểm thi THPT Quốc gia 2020


Tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Tặng quà nạn nhân chất độc da cam


Giao ban công tác Nội chính chuyên đề

Giao ban công tác Nội chính chuyên đềViện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19

Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19


Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh lĩnh vực thể dục thể thao

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh lĩnh vực thể dục thể thao


Tổng kết chiến dịch "30 ngày đêm" GPMB và phát động Chiến dịch "500 ngày đêm" hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Tổng kết chiến dịch "30 ngày đêm" GPMB và phát động Chiến dịch "500 ngày đêm" hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái


Tập huấn, truyên truyền, đối thoại, tư vấn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh

Tập huấn, truyên truyền, đối thoại, tư vấn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh


Móng Cái sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”

Móng Cái sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”


Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 19 – HĐND Thành phố khóa XX

Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 19 – HĐND Thành phố khóa XX


Đoàn công tác số 2 của Tỉnh ủy làm việc với TP Móng Cái về phòng, chống dịch và công tác GPMB

Đoàn công tác số 2 của Tỉnh ủy làm việc với TP Móng Cái về phòng, chống dịch và công tác GPMB