Chào mừng kỷ niệm 10 thành lập TP. Móng Cái

Phòng công chứng số 2

Trụ sở: Số 14, phố Võ Thị Sáu - phường Hòa Lạc - thành phố Móng Cái

Thẩm quyền:

Phòng công chứng đặt dưới sự quản lý của Sở tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Công chứng hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài.

- Công chứng hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản.

- Công chứng bản dịch giấy tờ từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam, hoặc ngược lại.

- Công chứng chữ ký của người Việt Nam trong nước và định cư ở nước ngoài. -  Lưu di chúc và các chức năng khác do pháp luật quy định.

Các bộ phận nghiệp vụ:

- Công chứng bản sao các loại.

- Công chứng các hợp đồng giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng, hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định không phải công chứng nhưng cá nhân tổ chức tự nguyện yêu cầu.