Banner trang chủ

THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Phường Hải Hoà

Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa; Địa chỉ: Khu 1 – phường Hải Hòa – TP. Móng Cái – Quảng Ninh; Điện thoại 02033 884 109.

 

Tình hình kinh tế xã hội:

Hải Hòa là một Phường biên giới, được thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Hải Xuân, là khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh, có diện tích tự nhiên 39,73km2, đường biên giới dài 11,2km; Dân số tính đến Tháng 7/2016 = 4.384 hộ = 14.144 khẩu, trong đó Tạm trú =1.303 hộ = 2.697 khẩu, Thường trú = 4.114 hộ = 14.665 khẩu Trong đó vắng mặt = 1.033 hộ = 3.218 khẩu, chia làm 9 khu dân cư, có 4 khu có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Trên địa bàn có 07 cơ quan đơn vị. Toàn phường có trên 55 doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ yếu các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu và dịch vụ. Dân số chủ yếu là dân tộc kinh, 80% là dân kinh tế mới từ khắp nơi tập trung đến lập nghiệp. Phường được chia thành 9 khu dân cư trong đó các khu 3, 4, 8 có tỷ lệ đô thị hoá cao, nhân dân từ nhiều nơi đến tạm trú làm ăn, buôn bán đông, lại không định mức về thời gian.

Cơ cấu kinh tế phường được xác định là: Dịch vụ thương mại – Tiểu thủ công nghiệp – Nuôi trồng thủy hải sản – Nông nghiệp. Trong đó ngành nghề chính là thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Văn hóa – xã hội ngày được quan tâm phát triển, hiện có 9/9 Khu có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Công tác giáo dục được quan tâm đạt kết quả cao, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo cho hoạt động dạy và học của 3 bậc học; Công tác y tế chăm sóc sứa khỏe của nhân dân được quan tâm, tổ chức khám và điều trị cho nhân dân kịp thời. Công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được cấp Ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo bằng nhiều hình thức; Chỉ đạo các Đoàn thể tín chấp cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, phân công các Đoàn thể giúp đỡ từng hộ làm kinh tế…Do địa bàn Phường rộng nên các loại hình tội phạm luôn tìm cách ẩn náu để hoạt động, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Song được sự chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an -  quân sự, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các đơn vị xã, phường giáp gianh. Các vụ việc cơ bản được giải quyết, xử lý ngăn chặn kịp thời, góp phần ổn định biên giới giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền phường Hải Hoà là Đảng uỷ, HĐND, UBND phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các điều quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị; An ninh – Quốc phòng ; Văn hoá- Xã hội… trên địa bàn.

Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo:

Đồng chí: Phạm Ngọc Tùng

 - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh thương mại

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Cao cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0912.089.079

- Email: phamngoctung@quangninh.gov,vn

Đồng chí: Phạm Hồng Quảng

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại:    0975325807        

- Email: phamhongquang.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Tuấn Long

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự

- Trình độ lý luận: trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại:   0912388638         Email: 

Đồng chí: Nguyễn Văn Phan

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận: 

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại:   0982.313.066         

- Email: nguyenvanphan@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Vũ Thanh Tùng

- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912.089.079

- Email: vuthanhtung@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Văn Khanh

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0976.301.626

- Email: levankhanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Tiến Đích

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Biên phòng

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983.802.366

- Email: phamtiendich@quangninh.gov.vn