Banner trang chủ

THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Phường Ka Long

Thông tin về đơn vị:

- Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Ka Long.

- Địa chỉ: Khu 1 phường Ka Long – thành phố Móng Cái – tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033887656.

- Địa chỉ hòm thư công vụ: ubndpkalong.mc@quangninh.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường (Điều 63 - Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015):

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 (Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường) và khoản 3 (Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật) Điều 61 của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

2. Thông tin liên hệ của lãnh đạo:

Đồng chí: Vũ Thị Thanh Thảo

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Điện thoại: 0203.3883516; 0904256988

- Email: vuthanhthao@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đỗ Bích Hoàn

- Chức vụ:            Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại:  0901589638

-Email: : dothibichhoan@quangninh.gov.vn

Đ/c:      Nguyễn Văn Lập

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: 

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0915049522

- Email: nguyenvanlap@quangninh.gov.vn

 

 

Tin cùng chuyên mục

Tình hình kinh tế - xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội