Banner trang chủ

THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Phường Ninh Dương

Địa chỉ: Khu Hạ Long, phường Ninh Dương, Tp. Móng Cái Số điện thoại: 02033.881.568.

Email: ubndpninhduong.mc@quangninh.gov.vn

Đặc điểm tình hình chung:

 Phường Ninh Dương có diện tích tự nhiên 12,3 km2; phía Đông giáp phường Ka Long và xã Hải Xuân, phía Nam giáp xã Vạn Ninh, phía Tây giáp xã Hải Yên, phía Bắc giáp biên giới Việt Trung. Dân số 8.806 người. Gồm có 5 dân tộc: Kinh, Tày, Hoa, Mường, Sán Dìu. Trên phường còn có một họ đạo công giáo với 350 người do bà con giáo dân từ Trà Cổ chuyển đến. 

 Nét đặc thù của phường Ninh Dương là một phường nông nghiệp với cơ cấu kinh tế tương đối toàn diện: Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - TTCN. Những năm gần đây tình hình kinh tế - xã hội phường đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân dần được cải thiện. Toàn phường không còn hộ đói, theo tiêu chí mới hộ nghèo còn dưới 1,02%.

 Công tác giáo dục được đặc biệt quan tâm, cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục đều được đầu tư đảm bảo 100% số cháu trong độ tuổi được đến trường học, không có học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh chuyển cấp năm sau luôn cao hơn năm trước. Công tác khuyến học cũng được quan tâm chú trọng.

 Thực hiện tốt có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, làm tốt công tác phòng ngừa các loại bệnh dịch lây lan. Công tác dân số gia đình trẻ em thường xuyên được quan tâm, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình. Công tác chính sách xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

 Tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hiện đã có 7/7 khu phố xây dựng và thực hiện qui ước khu phố văn hoá, 100% các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá đến nay đã có 1.601/2.188 hộ đạt gia đình văn hoá.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, luôn được giữ vững ổn định. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả. Công tác quân sự địa phương luôn thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các qui chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân.

   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền phường Ninh Dương là Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các điều tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá - Xã hội…trên địa bàn.

   Danh sách lãnh đạo đơn vị:

Đồng chí: Hoàng Anh Ngọc

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ VH: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên  

- Điện thoại: 0988084456

- Email: hoanganhngoc@quanhninh.gov.vn

Đồng chí: Hà Chung Mai

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chương trình chuyên viên

- Số điện thoại: 0902236118           - Email: hachungmai@quanhninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thanh

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chương trình chuyên viên

- Số điện thoại:0936956896          

- Email: nguyenngocthanh1.mc@quanhninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Đình Tươi

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

-Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912509314        

- Email:phamdinhtuoi@quanhninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Minh Thái

- Chức vụ: Phó Chủ tịch TT UBND 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: 

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại: 

- Email: nguyenminhthai.mc@quanhninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Văn Dần

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QLĐĐ

- Trình độ lý luận: 

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại: 0961238333

- Email: levandan@quanhninh.gov.vn