Banner tin

Đảng bộ Cơ quan chính quyền Thành phố:

Quán triệt nội dung một số Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và thành phố

Ngày 14/1, Đảng bộ cơ quan Chính quyền Thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 11/12/2020 và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 25/12/2020 của BCH Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên của các Chi ủy chi bộ trực thuộc.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố đã trực tiếp quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình và giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển”, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân; chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; vừa ổn định KT-XH, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. Tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 10,05%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 49.500 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Trung ương giao. An ninh chính trị, TTATXH được bảo đảm, quốc phòng được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, viên chức tham gia hội nghị

Từ thực tiễn triển khai "mục tiêu kép" của năm 2020, một số kinh nghiệm quan trọng được tỉnh rút ra cho năm 2021 và các năm tiếp theo, đó là: Ưu tiên chống dịch trước, lấy chống dịch thành công, giữ vững địa bàn "An toàn - ổn định - phát triển”, giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn làm tiền đề để giữ vững đà tăng trưởng; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ trước dịch bệnh; luôn giữ gìn sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trước hết từ các cơ quan lãnh đạo; bám sát chỉ đạo, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương và thực tiễn Quảng Ninh, nắm chắc đường lối chung, xuất phát từ bối cảnh và thực tế để đánh giá nhận diện đúng tình hình từ xa, từ sớm; xác định đúng điểm nghẽn, lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Từ đó đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu phải có bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo, phản ứng nhanh với diễn biến tình hình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đột phá phát triển vì lợi ích chung và quyết tâm chính trị cao. Đồng thời, gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao ý chí tự lực, tự cường, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội tạo niềm tin và sự thống nhất cao trong nhân dân để thực hiện thành công những việc mới, việc khó, vì lợi ích của nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề công tác năm 2021 là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng, đó là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phảm trên địa bàn (GRDP) tăng trên10%. Thu ngân sách nội địa phấn đấu mức tăng cao nhất; tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%; tỉ lệ đô thị hóa đạt 66,3%. Giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI. Có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố thông tin tại Hội nghị

Quán triệt nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; đồng chí Dương Thị Huệ nhấn mạnh: Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ninh xác định phải đạt được 3 đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, gồm: Đột phá về thu hút tổng vốn đầu tư, tốc độ giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế biến chế tạo; Đột phá về tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, trong GRDP và thu ngân sách địa phương; Đột phá về thu hút lao động chất lượng cao gắn với tăng quy mô, chất lượng dân số. Để hiện thực hóa Nghị quyết số 01-NQ/TU đi vào cuộc sống cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp và sự chung tay của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Đặc biệt là hiện thực hóa thành công định hướng phát triển của tỉnh, đó là: “Đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện”; “Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo”.

Trong nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 gắn với chủ đề công tác năm “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng”; đồng chí Dương Thị Huệ đã thông tin tới Hội nghị về mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể, trong đó: Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90%; Thu ngân sách nội địa phấn đấu mức tăng cao nhất, vượt dự toán Tỉnh giao; tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 35% tổng chi ngân sách; thành lập mới trên 150 doanh nghiệp; tạo việc làm mới cho trên 3.500 lao động; giữ vững 100% xã đạt chuẩn NTM….

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố cũng quán triệt về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể là: Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn; Chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững; Quan tâm phát triển văn hóa xã hội gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội không ngưng nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Dương Thị Huệ nhấn mạnh một số nội dung, trong đó: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện các chương trình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quốc gia; Tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố đề nghị cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch đối với các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố đã được quán triệt tại Hội nghị và chương trình hành động cụ thể theo nhiệm vụ của cá nhân, vận dụng công việc thực tế để triển khai. Thông qua hội nghị giúp các Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản, những chương trình đề án và nhiệm vụ cụ thể được nêu trong các Nghị quyết, Chương trình hành động. Đồng thời tổ chức, thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên tạo sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện Nghị quyết.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ và khảo sát thực tế tại TP Móng Cái

Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ và khảo sát thực tế tại TP Móng Cái


UBND Thành phố Móng Cái giao ban thường kỳ tháng 2/2021

UBND Thành phố Móng Cái giao ban thường kỳ tháng 2/2021


Các đồng chí lãnh đạo Thành phố chúc mừng ngày Truyền thống BĐBP 3/3

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố chúc mừng ngày Truyền thống BĐBP 3/3


TP Móng Cái: Lễ giao nhận quân năm 2021

TP Móng Cái: Lễ giao nhận quân năm 2021


Bộ đội biên phòng tuyến Móng Cái:  Lá chắn sống phòng dịch nơi biên giới

Bộ đội biên phòng tuyến Móng Cái: Lá chắn sống phòng dịch nơi biên giới


Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố Móng Cái làm việc với 3 địa phương Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long

Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố Móng Cái làm việc với 3 địa phương Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long


Nhiều hoạt động ý nghĩa trước ngày tòng quân

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước ngày tòng quân


Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục


Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2021


Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt của thành phố

Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt của thành phố


Móng Cái triển khai nhiệm vụ Lễ giao nhận quân năm 2021

Móng Cái triển khai nhiệm vụ Lễ giao nhận quân năm 2021


Móng Cái  lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2  cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ

Móng Cái lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ


TP Móng Cái: Phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021

TP Móng Cái: Phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021


Ký cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Ký cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19


Móng Cái đưa một gia đình 4 người từ Hải Dương về địa phương đi cách ly tập trung

Móng Cái đưa một gia đình 4 người từ Hải Dương về địa phương đi cách ly tập trung