Banner trang chủ

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Khu KTCK Móng Cái

mongcai.gov.vn - Giới thiệu bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Khu KTCK Móng Cái. Mục tiêu quy hoạch phát triển KKT cửa khấu Móng Cái trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động và bền vững của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là khu kinh tế có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, là phòng tuyến vững chắc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050


Quảng Ninh và chiến lược chuyển từ “nâu” sang “xanh”

Quảng Ninh và chiến lược chuyển từ “nâu” sang “xanh”