Banner trang chủ

Quyết định 3104/QĐ-UBND ngày 15/09/2010

V/v thành lập tổ công tác liên ngành tổ chức phát phương án và tiếp nhận phiếu trưng cầu ý kiến xây dựng chợ 3 Móng Cái.

Ký hiệu: QĐ-UBND
Số: 3104
Ngày ban hành: 15/09/2010
Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu: V/v thành lập tổ công tác liên ngành tổ chức phát phương án và tiếp nhận phiếu trưng cầu ý kiến xây dựng chợ 3 Móng Cái.
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Móng Cái
Phân loại: Quyết định

Xem nội dung quyết định

 

 

Tin cùng chuyên mục


Văn bản số 42/UBND-VP

Văn bản số 42/UBND-VPQUYẾT ĐỊNH Số: 4038 /QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2014: V/v Phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch thành phố Móng cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

QUYẾT ĐỊNH Số: 4038 /QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2014: V/v Phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch thành phố Móng cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quyết định 3117/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 V/v thành lập hội đồng đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II - trên địa bàn Thành phố Móng Cái.

Quyết định 3117/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 V/v thành lập hội đồng đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II - trên địa bàn Thành phố Móng Cái.Văn bản số 1220/CV-UBND

Văn bản số 1220/CV-UBND