Banner trang chủ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tạm thời cầu Bắc Luân II thành phố Móng Cái

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác quản lý  và triển khai các đồ án quy hoạch đô thị”

Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác quản lý và triển khai các đồ án quy hoạch đô thị”

Phát triển du lịch theo đúng  định hướng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH khu KTCK Móng Cái

Phát triển du lịch theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH khu KTCK Móng Cái


Khu du lịch đảo Vĩnh Trung- Vĩnh Thực (Móng Cái) được ưu tiên lập quy hoạch phân khu trong năm 2016

Khu du lịch đảo Vĩnh Trung- Vĩnh Thực (Móng Cái) được ưu tiên lập quy hoạch phân khu trong năm 2016


Công bố các quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái: Tầm nhìn chiến lược

Công bố các quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái: Tầm nhìn chiến lược


Thẩm định lựa chọn phương án Quy hoạch Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt – Trung

Thẩm định lựa chọn phương án Quy hoạch Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt – Trung


UBND tỉnh nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái

UBND tỉnh nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái


Móng Cái - Địa phương số 1 về công tác lập quy hoạch


Ngày 13- 9 khởi công Dự án đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và công bố các Quy hoạch chiến lược của tỉnh

Ngày 13- 9 khởi công Dự án đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và công bố các Quy hoạch chiến lược của tỉnh