Banner tin

Thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19/2, Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 15 /TB-UBBC về thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (sau đây gọi tắt là Luật Bầu cử);

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo về địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Hồ sơ ứng cử

a) Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 nộp các thành phần hồ sơ sau:

(1) Đơn ứng cử (đại biểu Quốc hội mẫu số 01/HĐBC-QH; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh mẫu số 06/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG;

(2) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú (đại biểu Quốc hội mẫu số 02/HĐBC-QH; đại biểu Hội đồng nhân dân mẫu số 07/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG);

(3) Tiểu sử tóm tắt (đại biểu Quốc hội mẫu số 03/HĐBC-QH; đại biểu Hội đồng nhân dân mẫu số 08/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG).

(4) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (đại biểu Quốc hội mẫu số 04/HĐBC-QH; đại biểu Hội đồng nhân dân mẫu số 09/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG).

(5) Ba ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt), ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; Trong Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử được dán đúng vị trí quy định, đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

b) Người ứng cử thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong hồ sơ theo hướng dẫn kèm theo các mẫu số từ 01 đến 04/HĐBC-QH (đối với đại biểu Quốc hội) và mẫu số từ 06 đến 09/HĐBC-HĐND (đối với đại biểu Hội đồng nhân dân) ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG. Việc kê khai có thể bằng viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo đúng mẫu ban hành; người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Người ứng cử liên hệ Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh (qua Sở Nội vụ) để nhận mẫu hồ sơ ứng cử hoặc tải các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Trang thông tin Báo Quảng Ninh điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn.

c) Người ứng cử phải tự mình nộp hồ sơ ứng cử, trường hợp ủy nhiệm cho đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử thì người được ủy nhiệm phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

2. Nộp hồ sơ ứng cử

a) Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như sau:

(1) Người ứng cử đại biểu Quốc hội

- Người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử nộp 02 (hai) bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử Quốc gia (qua Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử Quốc gia, địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

- Người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp 02 (hai) bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ - Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh).

(2) Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp 01 (một) bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ)

b) Một số nội dung cần lưu ý

- Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ, nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử, trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. Riêng hai ngày nghỉ (thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021) Ủy ban bầu cử tỉnh vẫn tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh).

- Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.833.143/0964.413.486.

- Số fax: 02033.836.911.

- Email: phongxdcq@gmail.com.

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử

Đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử


Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội số 3 họp phiên thứ nhất

Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội số 3 họp phiên thứ nhất


Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 3

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 3


Sáng nay (24/3), khai mạc Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khoá XIII

Sáng nay (24/3), khai mạc Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khoá XIII


Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp


Quảng Ninh được tặng Huân chương Lao Động hạng Ba vì những thành tích trong công tác CCHC

Quảng Ninh được tặng Huân chương Lao Động hạng Ba vì những thành tích trong công tác CCHC


Sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2


Bàn giao 316 hồ sơ người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh

Bàn giao 316 hồ sơ người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh


Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026


Từ 11/3, Quảng Ninh mở lại các hoạt động du lịch, cơ sở kinh doanh có điều kiện...

Từ 11/3, Quảng Ninh mở lại các hoạt động du lịch, cơ sở kinh doanh có điều kiện...


Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh

Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh


Quảng Ninh: Hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài về làm việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Quảng Ninh: Hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài về làm việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch


Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ TếtLãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tham gia ăn Tết cùng thợ mỏ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tham gia ăn Tết cùng thợ mỏ