Banner công dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái:

Thông báo Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri thành phố Móng Cái

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và đoàn Đại biểu Quốc hội.

  Thực hiện kế hoạch số: 16/KH - ĐĐBQH, ngày 26/02/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội "Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV”. Kế hoạch số 25/KH-HĐND, ngày 26/02/2021 của HĐND thành phố “Tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri thành phố Móng Cái trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV”.

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

* Thời gian: 08h00', ngày 04 tháng 03 năm 2021.

* Địa điểm: Tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái – đường Đại lộ Hòa Bình, phường Hòa Lạc, Tp. Móng Cái.

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt đại dịch

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt đại dịch


TIN ATNĐ KHẨN CẤP; cảnh báo mưa lớn diện rộng và các chỉ đạo ứng phó

TIN ATNĐ KHẨN CẤP; cảnh báo mưa lớn diện rộng và các chỉ đạo ứng phó
Những điểm mới trong Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới trong Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng


Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19