Banner công dân

TRUNG TÂM TT&VH

Thông báo tìm các nhà đầu tư liên doanh, liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mụcChính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2017


Lao động nước ngoài tại Việt Nam phải đóng 8% lương vào quỹ BHXH

Lao động nước ngoài tại Việt Nam phải đóng 8% lương vào quỹ BHXH


Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Móng Cái

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Móng CáiChính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017


Thời gian đóng và tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ thay đổi từ năm 2018

Thời gian đóng và tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ thay đổi từ năm 2018