Banner trang chủ

Thường trực Thành ủy

THÀNH UỶ MÓNG CÁI

Đ/c : Lê Văn Ánh

Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 

- Email: levananh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Văn Đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế,  Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:                      01689.296888       

- Email: nguyenvando@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hồ Quang Huy

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 0913.268.567

- Email: Hoquanghuy@quangninh.gov.vn