Banner trang chủ

HĐND - UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thường trực UBND Thành phố

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 02033.784.868

- Email: nguyentiendung@quangninh.gov.vn

Đ/c: Đỗ Xuân Điệp

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 

- Email: 

Đ/c: Đỗ Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên chính

- Số điện thoại: 0936912829

 

Đ/c: Nguyễn Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ văn hóa: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:  0904.089.068

- Email:  nguyenthuhuongpgdmc@gmail.com