Banner công dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÔNG BÁO

Tổ chức kỳ họp thứ 26 khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố tiếp xúc cử tri

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 23/02/2021 của HĐND thành phố về tổ chức kỳ họp thứ 26 khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ). HĐND Thành phố Móng Cái sẽ tổ chức kỳ họp thứ 26.

  1. Thời gian ½ ngày, bắt đầu từ 13g 30 phút ngày 18/3/2021 (thứ 5).
  2. Địa điểm: Hội trường Tầng I – Thành ủy Móng Cái.

Đây là kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin cùng chuyên mục
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động
Hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021

Hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021


Từ ngày 3/4, người từ tỉnh Hải Dương đến Quảng Ninh không phải cách ly y tế

Từ ngày 3/4, người từ tỉnh Hải Dương đến Quảng Ninh không phải cách ly y tế

Tuyển sinh vào các trường Đại học Quân sự năm 2021

Tuyển sinh vào các trường Đại học Quân sự năm 2021


Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 – Ngày của yêu thương và chia sẻ

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 – Ngày của yêu thương và chia sẻ