Banner tin

Toàn tỉnh sơ kết bước 2 công tác bầu cử

Ngày 20/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đến 13 địa phương và 177 xã, phường, thị trấn để sơ kết bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. TP Móng Cái dự hội nghị qua đường truyền trực tuyến.

Quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, Ủy ban Bầu cử các cấp đã tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành bước 2 công tác bầu cử. Kết quả là các nhiệm vụ, công việc đều được triển khai theo đúng quy định của Luật và sát với thực tiễn của tỉnh, đảm bảo sự cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng pháp luật. Nhiều nội dung công việc được chủ động triển khai sớm hơn so với Luật định. Toàn tỉnh đã thành lập 192 ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử các cấp; ấn định và công bố 1.353 đơn vị bầu cử; thành lập 1.353 ban bầu cử; phê chuẩn 1.438 khu vực bỏ phiếu; thành lập 1.438 tổ bầu cử.

TP Móng Cái dự hội nghị qua đường truyền trực tuyến

Công tác hiệp thương được triển khai thận trọng, chặt chẽ, bài bản, mở rộng dân chủ. Đến hết ngày 17/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách chính thức 7.048 người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Cơ cấu, chất lượng người ứng cử nhiệm kỳ này đều đảm bảo đúng quy định và cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Đến ngày 7/4, các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, sớm trước 6 ngày so với Luật Bầu cử để tạo điều kiện cho cử tri có thời gian kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị những sơ suất, sai sót. Theo số liệu tổng hợp đến ngày 17/4, toàn tỉnh có 933.956 cử tri.

Ủy ban bầu cử các cấp đã khắc và bàn giao 2.605 con dấu; cấp phát trên 73.500 các loại tài liệu, tờ gấp. Các địa phương đã chủ động rà soát, lựa chọn 1.438 địa điểm bỏ phiếu đảm bảo phù hợp, thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử; chuẩn bị 1.615 bảng niêm yết danh sách cử tri. Công tác tập huấn nghiệp vụ về bầu cử, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thông tin, tuyên truyền; kiểm tra, giám sát và hướng dẫn về bầu cử được quan tâm, chú trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, nhấn mạnh: Các nội dung triển khai công tác bầu cử ở bước 1 và bước 2 vừa qua cho thấy đã được thực hiện chủ động, tích cực. Trong đó kết quả nổi bật nhất thể hiện sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và Ủy ban MTTQ các cấp; qua 3 vòng hiệp thương, Quảng Ninh đã đảm bảo đáp ứng được 5 yêu cầu về cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc, người ngoài Đảng, người tái cử gắn liền với nâng cao chất lượng người ứng cử. Cùng với đó, những kết quả nổi bật trong thực hiện “mục tiêu kép” tỉnh đạt được trong quý I/2021 đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tăng cường sự đồng thuận của xã hội; khơi dậy niềm tự hào và phát huy cao độ truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của giai cấp công nhân Vùng mỏ anh hùng; là tiền đề rất căn bản, tạo ra khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, sức mạnh mới để tỉnh Quảng Ninh tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử.

Thời gian tiếp theo,  đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử phải tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, thành công. Ủy ban bầu cử các cấp bám sát Kế hoạch số 01/KH-UBBC của Ủy ban Bầu cử tỉnh để triển khai các nội dung công việc mang tính chất quyết định thành công cho cuộc bầu cử; thực hiện nghiêm túc Văn bản số 64/UBBC ngày 16/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Nhấn mạnh đến các mốc thời gian từ nay đến ngày bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đến hết ngày 21/4 phải hoàn thành việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp tập trung rà soát danh sách, hồ sơ của từng ứng cử viên đảm bảo chính xác; xây dựng mẫu maket phiếu bầu; rà soát, duyệt phiếu bầu với sự giám sát chặt chẽ. Tổ chức in ấn danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt, phiếu bầu ĐBQH và đại biểu HĐND; phấn đấu in, phân phối tài liệu, phát phiếu bầu cử cho các Ban bầu cử, chậm nhất là ngày 25/4/2021 đối với cấp tỉnh và cấp huyện chậm nhất là 28/4/2021.

Đối với việc niêm yết danh sách chính thức người ứng cử, thống nhất hoàn thành trước ngày 30/4/2021 ở cả 4 cấp. Công tác trang trí và các điều kiện đảm bảo cho các khu vực bỏ phiếu thống nhất toàn tỉnh tập trung thực hiện hoàn thành chậm nhất trong ngày 7/5. Đồng thời, cần lưu ý xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng theo Nghị quyết 160 của Hội đồng Bầu cử quốc gia (từ sau khi danh sách đã được niêm yết). Về việc nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu ở các tổ bầu cử, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành chậm nhất ngày 5/5 phiếu bầu về đến các tổ bầu cử.

Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ sau khi công bố xong danh sách chính thức người ứng cử đến ngày 22/5/2021. Ủy ban bầu cử các cấp phải thông tin ngay cho người ứng cử. Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương chuẩn bị thật tốt để tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm để người ứng cử được tiếp xúc rộng rãi với cử tri. Trong đó cần linh hoạt, khoa học trong việc tổ chức cho người ứng cử tại địa phương tiếp xúc với cử tri trên địa bàn và cả những người không ứng cử tại địa phương nhưng sinh sống trên địa bàn được tiếp xúc với cử tri. Công khai, minh bạch mọi thông tin và đảm bảo quyền bình đẳng giữa các ứng cử viên.

Đối với việc tổ chức học tập nguyên tắc, thể lệ bầu cử và phổ biến tiểu sử những người ứng cử, thời gian theo Luật định từ ngày 5/5/2021 đến 20/5/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu biên tập, cấp phát các tài liệu đến từng hộ gia đình. Rà soát, tổng hợp, chốt danh sách cử tri trước 17h00 ngày 22/5, cấp ủy, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, trực tiếp là lực lượng Công an tiếp tục rà soát kỹ dữ liệu về dân cư, tạm trú, tạm vắng, nắm bắt chặt chẽ cử tri cư trú và mọi di biến động cử tri; căn cứ đặc thù của địa phương thường xuyên theo dõi, tiếp nhận, bổ sung, rà soát danh sách cử tri, đảm bảo tuyệt đối không bỏ sót cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của cử tri.

Để tổ chức thành công ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, bầu đúng, bầu đủ những người nhân dân đã tin tưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến vai trò của MTTQ các cấp và vai trò của tổ dân khu phố, để chuyển tải, lan tỏa danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tới cử tri và nhân dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đây là giai đoạn quan trọng do đó phải đẩy mạnh tuyên truyền với tần suất cao; đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và loa phát thanh. Các đồng chí Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp tập trung nắm chắc tình hình nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử, cử tri, đặc biệt lưu ý đến những vụ việc kéo dài, vượt cấp, những vụ việc mới có thể nảy sinh những vấn đề phức tạp. Ủy ban bầu cử các địa phương phải tăng cường tập huấn nghiệp vụ bầu cử đến các ban bầu cử, tổ bầu cử và đội ngũ tham gia công tác phục vụ ở cơ sở theo phương châm "Cầm tay chỉ việc" để đội ngũ này nắm chắc các bước, quy định của pháp luật để hỗ trợ tốt nhất cho ngày bầu cử.

Chủ động các phương án, kịch bản đảm bảo giữ địa bàn an toàn. Kiểm soát chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh, siết chặt quản lý cư trú, tập trung các biện pháp phòng, chống dịch ở cơ sở, nhất là ở khu dân cư. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai các vi phạm nếu có; xây dựng kế hoạch, phương án dự phòng các tình huống xấu; các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, nhất là ở các khu vực bỏ phiếu, phục vụ các ban bầu cử, tổ bầu cử...

 

Tin cùng chuyên mục

Hội đàm về  các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và thúc đẩy hợp tác thương mại

Hội đàm về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và thúc đẩy hợp tác thương mại


Giao ban UBND Thành phố, phiên họp thường kỳ tháng 5/2021

Giao ban UBND Thành phố, phiên họp thường kỳ tháng 5/2021


Thành phố Móng Cái tổng kết công tác bầu cử

Thành phố Móng Cái tổng kết công tác bầu cử


Kiểm điểm tiến độ, kết quả thu NSNN, thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất thuộc dự toán NSNN năm 2021

Kiểm điểm tiến độ, kết quả thu NSNN, thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất thuộc dự toán NSNN năm 2021


Thủ tướng Phạm Minh Chính triệu tập hội nghị trực tuyến toàn quốc ‘chống dịch như chống giặc’

Thủ tướng Phạm Minh Chính triệu tập hội nghị trực tuyến toàn quốc ‘chống dịch như chống giặc’


TP Móng Cái: Hiến máu tình nguyện  hè năm 2021

TP Móng Cái: Hiến máu tình nguyện hè năm 2021


TP Móng Cái trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021 cho Đảng viên

TP Móng Cái trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021 cho Đảng viên


Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Móng Cái Đỗ Xuân Điệp dự khai mạc và bầu cử cùng bà con đồng bào vùng cao Hải Sơn

Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Móng Cái Đỗ Xuân Điệp dự khai mạc và bầu cử cùng bà con đồng bào vùng cao Hải Sơn


Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Dương Thị Huệ dự khai mạc và bầu cử tại xã Hải Đông

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Dương Thị Huệ dự khai mạc và bầu cử tại xã Hải Đông


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn, Bí thư Thành ủy Móng Cái Lê Văn Ánh dự khai mạc và bầu cử tại TP Móng Cái

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn, Bí thư Thành ủy Móng Cái Lê Văn Ánh dự khai mạc và bầu cử tại TP Móng Cái


Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự khai mạc bầu cử tại phường Hải Hòa

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự khai mạc bầu cử tại phường Hải Hòa


Ban bầu cử số 6 Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái kiểm tra, động viên các địa bàn phụ trách

Ban bầu cử số 6 Bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái kiểm tra, động viên các địa bàn phụ trách


Đối thoại giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại của 2 hộ dân trong Dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1)

Đối thoại giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại của 2 hộ dân trong Dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1)


TP Móng Cái: Siết chặt biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động XNK

TP Móng Cái: Siết chặt biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động XNK


Kiểm điểm công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Thành phố

Kiểm điểm công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Thành phố