Banner trang chủ

V/v giải quyết kiến nghị của ông Đào Văn Reo, xã Vĩnh Thực

Công văn 1183/CV-UBND ngày 15/11/2010 của UBND thành phố Móng Cái "V/v giải quyết kiến nghị của ông Đào Văn Reo, xã Vĩnh Thực về thanh toàn vốn cho công trình nhà văn hoá Thôn 1, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái".

Bấm vào file đính kèm để tải nội dung:

Danh sách file đính kèm

Tin cùng chuyên mụcÝ kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010.

Ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010.


V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ

V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ