Banner trang chủ

V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ

Công văn 1208/CV-UBND ngày 22/11/2010 của UBND thành phố Móng Cái "V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ liên quan đến hộ ông Vũ Văn Bính, Vũ Văn Hào".

Bấm vào file đính kèm để tải nội dung:

Danh sách file đính kèm

Tin cùng chuyên mụcÝ kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010.

Ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010.


V/v giải quyết kiến nghị của ông Đào Văn Reo, xã Vĩnh Thực

V/v giải quyết kiến nghị của ông Đào Văn Reo, xã Vĩnh Thực