Banner trang chủ

THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Xã Vĩnh Thực

Điện thoại: 02033.785.058

Email: ubndxvinhthuc_tpmc@quangninh.gov.vn

Tình hình kinh tế - xã hội:

Xã Vĩnh Thực với diện tích 21.120,1 ha, phía Đông, phía Nam giáp biển, phía Bắc giáp xã Bình Ngọc, phía tây giáp xã Vĩnh Trung. Dân số toàn xã là: 2.468 người. Gồm có 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Sán Dìu.

Cơ cấu kinh tế phường được xác định là: Nông- Lâm - Ngư nghiệp và các dịch vụ nhỏ lẻ. Là một xã đảo do đó giao thông đi lại phục vụ cho phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán hàng hoá giữa đảo và đất liền bằng đường thuỷ, phương tiện chủ yếu là tàu đò và xuồng cao tốc. Số lượng tàu thuyền làm dịch vụ đò khách và buôn bán trên biển thường xuyên tạo công ăn việc làm cho từ 50-70 người dân.

Phong trào văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao từng bước được phát triển và nhân rộng. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được nhân dân tích cực hưởng ứng, đến nay trên địa bàn hiện có 340 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá là 188 hộ.

Công tác giáo dục cũng được quan tâm triển khai đạt kết quả cao, tỷ lệ trẻ ra lớp ở 3 cấp đều tăng.

Công tác dân số gia đình trẻ em thường xuyên được quan tâm, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Công tác chính sách xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác an ninh quốc phòng luôn được đảm bảo giữ vững, xã luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu quốc phòng như: công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả.

Chức năng, nhiệm vụ:

Cấp uỷ, chính quyền xã Vĩnh Thực là Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các điều quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển Kinh tế - Chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá - Xã hội…trên địa bàn

Cơ cấu tổ chức

Đ/c: Nguyễn Văn Đông

- Chức vụ:       Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0983.291.301

- Email: Nguyenvandong1.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lê Đình Trọng

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0986.096261

- Email: ledinhtrong@quangninh.gov.vn

Đ/c: Hoàng Minh Đông

- Chức vụ:     Phó Bí thư Đảng uỷ

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0918.285.189

- Email: hoangminhdong@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Quang Thông

- Chức vụ:     Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 01655.775.688

- Email: nguyenquangthong@quangninh.gov.vn

Đ/c: Hứa Văn Mạnh

- Chức vụ:     Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 01658.775.938

- Email: huavanmanh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Hoàng Văn Lan

- Chức vụ:     Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0984.481.118

- Email: hoangvanlan.mc@quangninh.gov.vn