Banner trang chủ

Ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010.

Thông báo 460/TB-UBND ngày 18/11/2010 của UBND thành phố Móng Cái "Ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 15/11/2010".

Bấm vào file đính kèm để tải nội dung:

Danh sách file đính kèm

Tin cùng chuyên mụcV/v giải quyết kiến nghị của ông Đào Văn Reo, xã Vĩnh Thực

V/v giải quyết kiến nghị của ông Đào Văn Reo, xã Vĩnh Thực


V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ

V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án 1,3 Km Trà Cổ - Sa Vỹ