Banner truyền hình

Đại đoàn kết sức mạnh đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân

;