Banner truyền hình

Khởi công nhà “mái ấm biên cương ”

;