Banner truyền hình

Lan tỏa phong trào Cựu chiến binh gương mẫu ở Móng cái

;